Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 23 czerwca 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Święto Niepodległości w 1928 r. na północnym Mazowszu

11.11.2013 15:26:38

Jesień 1928 roku upływała w Polsce pod znakiem obchodów 10. rocznicy odzyskania niepodległości. Również na północnym Mazowszu zbliżające się uroczystości zdominowały życie polityczne.

Przygotowania rozpoczęto od powołania komitetu wojewódzkiego koordynującego działania komitetów powiatowych, miejskich i gminnych. Komitety składały się z przedstawicieli władz, duchowieństwa i społeczeństwa.

W Pułtusku przygotowania do obchodów rozpoczęto już 24 września 1928 r. 30 września członkowie b. Polskiej Organizacji Wojskowej zawiązali komitet, który miał powołać Komitet Powiatowy. Jako jeden z ostatnich, około 20 października, powołany został komitet obchodu 10-lecia istnienia Rzeczypospolitej w Makowie. Komitety powiatowe, dążąc „do uczczenia święta 11 listopada w sposób jak najwydatniejszy, aby święto wypadło imponująco”, podejmowały uchwały o budowie „trwałych pomników”. Komitety powiatowe przasnyski i płoński planowały wybudować domy sportowe. Szkoły postanowiono wybudować w powiecie mławskim. Również w Nasielsku Komitet Gminny planował wznieść 7-klasową szkołę powszechną, a Powiatowy Komitet w Pułtusku założyć rzemieślniczą szkołę zawodową. Natomiast Miejski Komitet w Pułtusku postanowił uczcić święto zburzeniem cerkwi „bezużytecznie stojącej, a przypominającej niewolę” i wybudowaniem w tym miejscu domu ludowego. Także Gminny Komitet w Wyszkowie postanowił wybudować dom ludowy. Komitety powiatowe w Ciechanowie i Makowie zamierzały uczcić rocznicę, budując ośrodek zdrowia lub szpital.

W atmosferze zbliżających się obchodów wiele gmin wiejskich i miejskich północnego Mazowsza podjęło uchwały o nadaniu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu honorowego obywatelstwa. W sprawozdaniu sytuacyjnym z 27 października 1928 r. informowano, że honorowe obywatelstwo Marszałkowi postanowiły nadać następujące gminy w powiecie mławskim: Stupsk, Kosiny, Niechłonin, Szczepkowo, Mostowo i Turza. Józef Piłsudski został także Honorowym Obywatelem Mławy. W powiecie ciechanowskim honorowe obywatelstwo Piłsudskiemu nadało pięć z dziesięciu gmin. W powiecie makowskim taką uchwałę podjęła gmina Sypniewo. W następnym tygodniu honorowe obywatelstwo Marszałkowi w powiecie pułtuskim nadały miasta Pułtusk i Nasielsk oraz wszystkie gminy wiejskie. Również w powiecie sierpeckim otrzymał ten tytuł od wszystkich gmin wiejskich oraz miast Raciąża, Sierpca i Żuromina; w powiecie płońskim od gmin Załuski i Wychódźc; w powiecie ciechanowskim od gminy Zalesie; w powiecie makowskim od gmin Karniewo, Krasnosielc i Płoniawy, a sejmik powiatowy w Makowie powziął uchwałę wyrażającą hołd dla Marszałka. Wszędzie uchwały podejmowane były niemal jednogłośnie, jedynie w gminie Regimin, gdzie uchwała była „biczowana przez J. Bojanowskiego”, jej powzięcie uniemożliwiła silna opozycja endecji i lewicy chłopskiej.

Cały artykuł w wydaniu papierowym TC

autor: Dariusz Piotrowicz

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz