Tygodnik Ciechanowski

Środa, 22 maja 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Czas na zmiany: NATO w Przasnyszu

16.01.2003 11:00:00

Przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) w 1999 roku zapoczątkowało trwającą do dziś reorganizację Sił Zbrojnych, wynikającą z konieczności dostosowania naszych wojsk do standardów Sojuszu. Tych zmian nie uniknęła również stacjonująca w Przasnyszu od ponad 38 lat jednostka wojskowa.
Nie podzieliła jednak losu innych garnizonów, które w dobie przeobrażeń uległy likwidacji, lecz zachowała perspektywy dalszego rozwoju. Od 31 grudnia 2002 roku rozformowaniu uległy stacjonujące w mieście 2 jednostki rozpoznawcze: 2 Pułk Radioelektroniczny pod dowództwem płk Stanisława Krzyżanowskiego i 20 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki ppłk Pawła Grałka, zaś na ich miejsce od 1 stycznia z połączenia tychże powstał 2 Ośrodek Radioelektroniczny.

Przygotowania trwały rok. Zmiana struktur wiązała się z redukcją personelu. Odeszło kilkunastu żołnierzy zawodowych oraz niewielka liczba płk. Waldemar Trochimiukpracowników cywilnych. Liczba żołnierzy odbywających służbę zasadniczą została utrzymana na dotychczasowym poziomie. Mimo, iż zadania nowej komórki owiane są tajemnicą wojskową, z pewnością w dalszym ciągu będzie ona odgrywała istotną rolę w systemie obronności kraju.
- Stawiane przed nami zadania wymuszą w wielu przypadkach konieczność szybkiego przekwalifikowania się do pracy na nowych stanowiskach. O korzyściach wynikających z tych zmian będzie można powiedzieć więcej, gdy nowa jednostka osiągnie pełną zdolność do wykonywania postawionych przed nią wyzwań. ” - stwierdza dowódca 2 OREL, płk Waldemar Trochimiuk.

Jednostka nie posiada jeszcze własnego sztandaru. Pod przewodnictwem starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla 2 Ośrodka Radioelektronicznego. W jego skład weszli przedstawiciele powiatu, miasta oraz gmin (wszyscy zainteresowani tą inicjatywą mogą wspierać fundację wpłacając pieniądze na konto: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej; Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr konta 27006-1-05-001081-01 z dopiskiem „Sztandar”). Zgromadzone środki przeznaczone zostaną także na pokrycie kosztów samej uroczystości wręczenia sztandaru, która planowana jest na 25 kwietnia. Wielce prawdopodobny jest udział w tej ceremonii Naczelnego Zwierzchnika Siła Zbrojnych III RP, Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Obchody połączone będą z sesją popularnonaukową na temat tradycji niepodległościowych północnego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem Przasnysza i okolic. Swoje przybycie zapowiedzieli przedstawiciele ośrodków naukowych Warszawy, Białegostoku oraz Pułtuska.

MICHAŁ IMIELSKI

Niebawem wystartuje strona internetowa, z której można się będzie wiecej dowiedzieć sie o funkcjonowaniu przasnyskiego garnizonu i historii wojskowości w regionie przasnyskim. Adres strony: http://www.2orel.mil.pl

płk Waldemar Trochimiuk - absolwent WSOWŁ Zegrze (1980) i ASG (1987) służbę zawodową w jednostkach Garnizonu Przasnysz pełnił od 1980 roku kolejno na stanowiskach dowódcy plutonu, kompanii, batalionu, dowódcy Centrum Radiowego i Szefa Sztabu 2 Pułku Radioelektronicznego. Od 1998 roku zajmował stanowisko Komendanta 20 Przasnyskiego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki. Decyzją Ministra ON od 2 kwietnia 2002 roku pełni obowiązki Dowódcy 2 Ośrodka Radioelektronicznego. Żonaty, dwoje dzieci, hobby: sędzia piłki nożnej - obecnie obserwator MZPN, hodowca gołębi pocztowych.

autor: M.Imielski

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz