Tygodnik Ciechanowski

Wtorek, 11 grudnia 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Nowe kierunki na PWSZ w Ciechanowie: Praca socjalna

17.07.2017 16:28:41

Drugim nowym kierunkiem na PWSZ jest praca socjalna (na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych) Kształcenie będzie również w dwóch specjalnościach: praca socjalna w pomocy społecznej oraz praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień.

Praktyczny charakter kierunku pozwala  na pracę z klientem, grupami społecznymi i szeroko rozumianą społecznością lokalną w instytucjach realizujących zadania w zakresie opieki społecznej i pracy socjalnej. Uzyskana wiedza i umiejętności  pozwolą również absolwentom na prowadzenie i zarządzanie projektami oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy socjalnej.

Absolwenci pracy socjalnej mogą być zatrudniani  w gminnych, powiatowych,  wojewódzkich i rządowych  jednostkach  organizacyjnych pomocy społecznej jak również w  podmiotach leczniczych, placówkach resocjalizacyjnych, fundacjach oraz w instytucjach, które realizują zadania z zakresu polityki społecznej  i pracy socjalnej.

Cały artykuł w TC z 18 lipca br.

autor: (r)

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz