Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 19 lipca 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Blisko 17 mln zł na inwestycje drogowe w powiecie płońskim

01.08.2017 16:22:14

Dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu płońskiego. Na realizację 7 projektów drogowych w ramach RIT otrzyma on blisko 17 mln zł. Dzięki unijnemu wsparciu przebudowanych zostanie w sumie ponad 45,5 km dróg powiatowych. Łączny koszt inwestycji to ponad 65,2 mln zł.

Dziś umowę o dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik, starosta płoński Andrzej Stolpa oraz wicestarosta płoński Anna Dumińska-Kierska.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3076W – ul. Płockiej w Płońsku

Dzięki unijnemu dofinansowaniu przebudowany zostanie ponad półtorakilometrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do drogi krajowej nr 10. W ramach projektu powstanie nawierzchnia jezdni, która zostanie pokryta warstwą bitumiczną. Poza tym powstaną też chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki postojowe i autobusowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i kolektor deszczowy odprowadzający ścieki do rzeki Płonki. Dodatkowo powstanie rondo na skrzyżowaniu z ulicami Mazowiecką i Jana Pawła II. Powstanie nowa konstrukcja zjazdów na przyległe nieruchomości oraz nasadzona zostanie zieleń izolacyjna.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3079W – ul. Warszawskiej w Płońsku

Przebudowa czeka także blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Targową i Wyszogrodzką do drogi krajowej nr 7. W ramach prac wykonane zostaną jezdnia bitumiczna, chodniki, ścieżki rowerowe oraz kanalizacja deszczowa. Powstaną także miejsca parkingowe, nowe zjazdy na przyległe nieruchomości oraz zatoka autobusowa.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice

Powiat płoński zainwestuje fundusze unijne w przebudowę blisko 12-kilometrowego odcinka od Baboszewa do Kucic. Projektu zakłada remont istniejącej nawierzchni jezdni powiatowej oraz przebudowę wlotu skrzyżowania drogi powiatowej nr 3061W na połączeniu z drogą krajową nr 10. Powstaną również nowe ciągi piesze w miejscowościach Zbyszyno i Dzierzążnia. W miejscowości Zbyszyno powstanie także zatoka autobusowa. Z kolei w miejscowości Dzierzążnia wykonany zostanie remont na moście. Przebudowa obejmie zjazdy indywidualne i publiczne wraz z przepustami, a także istniejące pobocza. Odtworzone zostaną istniejące rowy drogowe odwadniające jezdnię, a przepusty zostaną odmulone. Uzupełniona zostanie zieleń izolacyjna na całym odcinku projektowanej drogi, a drzewa zlokalizowane w rowach drogowych zostaną wycięte.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin

Z kolei od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 zostanie przebudowany ponad 7-kilometrowy odcinek. Projekt zakłada remont istniejącej nawierzchnia drogi, a także przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz poboczy. Nową formę – ronda zyska skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 632. Odtworzone zostaną rowy drogowe odwadniające jezdnię, a przepusty odmulone. Zagospodarowana zostanie również zieleń wokół drogi – drzewa w rowach drogowych wycięta, a zieleń izolacyjna uzupełniona. Powstaną także nowe ciągi piesze w miejscowościach Strachowo i Dalanówek wraz z kanalizacją deszczową. Dodatkowo w Strachowie powstanie nowa zatoka autobusowa.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin

W ramach projektu zmodernizowany zostanie odcinek o długości 12,7 km. Przebudowane zostaną istniejąca nawierzchnia drogi, zjazdy indywidualne i publiczne, pobocza, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Starczewie Wielkim powstaną ciągi piesze wraz z kanalizacją deszczową.

Powstaną też rowy drogowe odwadniające jezdnię drogi powiatowej nr 3030W, odmulone zostaną przepusty, a także uzupełniona zieleń izolacyjna wraz z wycinką drzew zlokalizowanych w rowach drogowych.

Przebudowa  drogi powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia

Zmodernizowany zostanie także ponad 5-kilometrowy odcinek drogi do Smardzewa do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Sochocin Kolonia. W ramach projektu zostaną wykonane prace obejmujące przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy, a także rowów drogowych odwadniających jezdnię. W Smardzewie powstaną ciąg pieszy oraz zatoka autobusowa.

Przebudowa  drogi powiatowej nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec
Przebudowa obejmie także odcinek o długości 6,56 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w miejscowości Szczytno. Prace przewidują m.in. przebudowę istniejącej nawierzchni, ciągu pieszego w miejscowości Szczytno, a także zjazdów i poboczy. Powstaną rowy oraz oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu. Droga zostanie oznakowana, powstaną także rowy i zjazdy.

autor: UM

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz