Tygodnik Ciechanowski

Wtorek, 25 września 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!
fot. Biuro Promocji i Karier AH
fot. Biuro Promocji i Karier AH

Akademia Humanistyczna: Niemal ćwierć wieku uczelni

10.10.2017 12:37:41

Po raz 24. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku rozpoczął się, w tym roku już 30 września, rok akademicki. Rektor uczelni prof. dr hab. Adam Koseski, posługując się liczbami, podsumował trwającą niemal ćwierć wieku działalność uczelni.

Wspomniał o planowanej reformie i niełatwej sytuacji szkolnictwa wyższego, szczególnie niepublicznego.

- Od jej utworzenia w 1994 roku mury uczelni z dyplomami licencjata i magistra opuściło 49.182 absolwentów, tj. 2,5 raza więcej niż liczba mieszkańców Pułtuska i nieco mniej niż liczy cała populacja powiatu (ok. 52 tys.) (…). Wielu z nich zostało posłami na Sejm RP i senatorami, ministrami, dyrektorami różnych instytucji życia publicznego. Uczelnia dobrze ich przygotowała do pełnienia tych odpowiedzialnych funkcji – zaczął swoje wystąpienie rektor prof. dr hab. Adam Koseski. Napomknął z humorem o absolwentach pełniących ważne stanowiska w pułtuskich instytucjach publicznych i wyraził nadzieję, że „poczuwają się do więzi ze swoją Alma Matris”. Powiedział: – O randze i prestiżu uczelni świadczą dane i jakość wypromowanych doktorów na kierunkach historycznym i nauk politycznych. Od przyznania Akademii uprawnień do nadawania tego stopnia i tytułu dyplomy doktorskie otrzymało 147 osób, w tym na Wydziale Historycznym 49 osób i z nauki o polityce – 98.

Prof. dr hab. Adam Koseski podkreślił znaczenie uczelnianej biblioteki z księgozbiorem liczącym prawie 150 tys. woluminów i własnego wydawnictwa „Typografia Pułtusk” nawiązującego do pułtuskich tradycji z połowy XVI wieku, a także wydania czterech tomów „Dziejów Mazowsza”, unikatowej w skali kraju publikacji (tom V, obejmujący lata 1939-1945, ukaże się na początku grudnia 2017 r.) oraz opublikowania dwóch tomów „Dziejów Pułtuska”. Przypomniał, że największym osiągnięciem Akademii Humanistycznej, wydarzeniem w skali światowej, było odnalezienie w 2008 r. grobu Mikołaja Kopernika w archikatedrze we Fromborku i identyfikacja szczątków genialnego astronoma przez archeologów i antropologów uczelni pod kierunkiem prof. Jerzego Gąssowskiego.

Cały artykuł w TC z 10 października br.

autor: IK

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz