Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 14 grudnia 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie: Pozew do sądu, skarga do WSA

02.11.2017 18:46:27

2 listopada Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, w porozumieniu z mazowieckim kuratorem oświaty, powołał dr Monikę Zarembę-Łepkowską na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie.

Funkcję tę powierzono jej na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r. W poniedziałek, 6 listopada (już po zamknięciu niniejszego numeru „TC”) planowane było oficjalne zaprezentowanie nowej dyrektor pracownikom placówki.

Decyzja z 2 listopada kończy okres tymczasowości, który trwał od 29 sierpnia br., kiedy Zarząd Powiatu nieoczekiwanie odwołał ze stanowiska Wiesławę Machul, kierującą poradnią przez ostatnich 18 lat.

Odwołana dyrektor – która nadal pracuje w poradni - uważa, że wskazane w uzasadnieniu uchwały zarzuty są nieprawdziwe. Zwróciła się więc do wojewody mazowieckiego z prośbą o uchylenie – w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego - uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej jej odwołania z funkcji dyrektora. Wojewoda w tej sprawie jeszcze nie zajął stanowiska.

Kilkanaście dni temu W. Machul złożyła pozew do Sądu Rejonowego w Ciechanowie, w którym domaga się przywrócenia na poprzednie stanowisko. Ponieważ w międzyczasie Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora, wniosła też – za pośrednictwem Starostwa Powiatowego - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której twierdzi, iż władze powiatu ogłosiły konkurs z naruszeniem prawa. 25 października Zarząd Powiatu przekazał jej skargę do WSA.

Cały artykuł w TC z 7 listopada br.

autor: KK

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz