Tygodnik Ciechanowski

Wtorek, 21 maja 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZYSZŁOŚCIĄ ŚWIATA I BIZNESU

29.05.2018 14:58:09

/materiał promocyjny/ Pojęcie „zrównoważony rozwój” narodziło się w Niemczech i początkowo dotyczyło gospodarowania lasem tak, aby nigdy nie został zlikwidowany. Z czasem zaczęto używać go w znaczeniu uniwersalnym, obejmującym nie tylko aspekty ekonomiczne, ale też, szczególnie dzisiaj ważne, ekologiczne oraz społeczne.

 Współczesną ideę zrównoważonego rozwoju oddaje zdanie raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” opracowanego w 1987 r. przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, które mówi, że: możliwy jest rozwój zrównoważony […], w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Obecnie zrównoważony rozwój to kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko przyrodnicze, oraz o to, które zostało wytworzone przez człowieka, a jakością życia i zdrowia społeczeństwa.

O znaczeniu zrównoważonego rozwoju na przyszłość naszej planety mówiono na Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu 2015 (COP21). Właśnie tam 193 państwa członkowskie ONZ podpisały bezprecedensowe porozumienie dotyczące wspólnego dążenia do 17 celów, które mają szansę ocalić naszą planetę i zagwarantują przyszłym pokoleniom komfort życia. Przyjęte w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju są obecnie drogowskazem dla państw, które zobowiązały się dostosować swoje plany rozwoju do nowych, nadrzędnych zobowiązań.

Ciechanowski Sofidel to obecnie jedna z największych firm w regionie, która zatrudnia ponad 400 osób. Właściwie od początku swojego istnienia wprowadza i propaguje politykę zrównoważonego rozwoju, która stanowi fundament jej wszystkich działań oraz podejmowanych decyzji biznesowych. Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ strategia zrównoważonego rozwoju Sofidel sprzyja „budowie inkluzywnej, zrównoważonej i stabilnej przyszłości dla ludzi i planety”. W ramach swoich zobowiązań Sofidel stara się przyczyniać między innymi do realizacji następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Dobre zdrowie i jakość życia (3); Czysta woda i warunki sanitarne (6); Czysta i dostępna energia (7); Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (12); Działania w dziedzinie klimatu (13); Partnerstwa na rzecz celów (17).

„W długiej perspektywie tworzenie prawdziwych i długotrwałych wartości jest możliwe tylko wtedy, gdy stosowane są zrównoważone działania społeczne i środowiskowe. W Sofidel less is more to podstawowa zasada, według której podejmujemy wszystkie decyzje. Planując realizację celów biznesowych, poszukujemy najbardziej innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które pozwalają osiągać lepszą jakość produktów przy mniejszym zużyciu ograniczonych zasobów świata, np. energii czy wody. Less is more to dla nas wytrwałość w tworzeniu wartości dodanej, maksymalizacja i optymalizacja wydajności przy jednoczesnym zmniejszaniu do minimum negatywnego wpływu biznesu na środowisko” — mówi Hanna Konopko-Kotarba, krajowy dyrektor ds. operacyjnych w Sofidel Poland.

Zrównoważony rozwój to jednak wyzwanie nie tylko dla państwa, ale również, a może przede wszystkim, dla przedsiębiorców, którzy, realizując swoje cele biznesowe, korzystają z wyczerpywalnych zasobów naszej planety, często przyczyniając się również do jej zanieczyszczania. Z tego względu strategia biznesowa oparta na zrównoważonym rozwoju powinna być rozpatrywana nie tylko jako wyzwanie, ale także jako źródło możliwości i szans, które mogą przynieść sukces globalnym firmom, oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

Pod tym względem Sofidel może się poszczycić osiągnięciem bardzo imponujących celów. Przykładowo, nieustannie zmniejsza ryzyko pozyskiwania dostaw surowców z kontrowersyjnych lub nielegalnych źródeł. Dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii poprawia efektywność energetyczną i wykorzystanie kogeneracji (wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła, CHP), co doprowadziło do zmniejszenia wskaźnika Carbon Intensity o 20,6% (w latach 2009–2017). Dodatkowo w 2016 r. 100 % masy celulozowej uzyskało certyfikaty przyznawane przez niezależne organizacje prowadzące certyfikację w zakresie gospodarki leśnej (FSC®, FSC Controlled Wood, SFI®, PEFCTM). W 2017 r. średnia ilość wody zużyta przez Sofidel w procesie produkcyjnym wynosiła 7,1 litra na 1 kg wyprodukowanego papieru, podczas gdy sektorowy poziom odniesienia to 15–25 litrów na kilogram.

Nieustająca koncentracja na zrównoważonym rozwoju stała się strategiczną koncepcją, która jest filarem całej działalności biznesowej grupy Sofidel, co potwierdzają liczne organizacje międzynarodowe.

„Na poziomie globalnym jesteśmy partnerem kilku uznanych i prestiżowych organizacji. Realizujemy również strategiczną współpracę z UN Global Compact, WWF czy Water Aid” — dodaje Hanna Konopko-Kotarba.

To dobry przykład na to, że przyszłością świata i biznesu jest systematyczna praca nad wprowadzaniem polityki zrównoważonego rozwoju, która nie tylko pozwoli utrzymać współczesny komfort życia całego społeczeństwa, ale też umożliwi zachowanie go dla przyszłych pokoleń i poradzi sobie z wyzwaniami współczesności.

/materiał promocyjny/

autor: red

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz