Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 23 lutego 2020

fot. K. Kowlski
fot. K. Kowlski

Drogi lepsze i gorsze

09.05.2019 11:00:00

Rozmowa z Józefem Borkowskim, kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

- Teraz porozmawiajmy o stanie technicznym dróg powiatowych… -

Niedawno dokonaliśmy oceny stanu dróg powiatowych pod względem ich stanu technicznego. Wyodrębniliśmy cztery kategorie stanu dróg: dobry, zadowalający, niezadowalający i zły.

- Co kryje się pod tymi nazwami? - Drogi dobre to te, które budowane lub remontowane były w ostatnich 5 latach. Zadowalające to takie, które w dłuższym okresie eksploatacji nadal zachowują dobre standardy techniczne i komfort przejazdu. Drogi o stanie niezadowalającym to takie, które wykazują uszkodzenia konstrukcji drogi, spękania siatkowe i nierówności. Natomiast drogi złe to te które pilnie kwalifikują się do przebudowy lub remontu.

- Ile dróg należy do poszczególnych kategorii?

- Z 424 km naszych dróg, w stanie dobrym i zadowalającym jest 198 km 43 proc. W stanie niezadowalającym 106,5 km, tj: 25,1 proc. i złym 119,6 km, czyli 28,2 proc. W tej ostatniej grupie jest ok. 43 km dróg gruntowych. Część z nich, jak już wcześniej wspomniałem, powinna zostać przekazana innym zarządcom. Natomiast część tych dróg spełnia również istotną rolę w połączeniach ponadlokalnych i wymaga ujednolicenia standardu nawierzchni.

- Na przykład?

- Dotyczy to odcinka drogi Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto o długości około 2 km który znajduje się na terenie gm. Sońsk i granicy powiatu ciechanowskiego i płońskiego. Kolejna droga to Ciechanów – Opinogóra - Długołęka – Zielona. Tu do przebudowy pozostało ok. 700 metrów drogi w okolicy Długołęki. W tej grupie jest jeszcze 2 km odcinek drogi w miejscowości Radomka na terenie gminy Regimin oraz 3 km odcinek drogi Pomorze – Grędzice. Do przebudowy kwalifikuje się także droga Gogole – Pajewo łącząca naszą drogę z drogą krajową nr 60.

Cały wywiad w "TC" z 9 maja.

autor: K. Kowalski

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz