Tygodnik Ciechanowski

Środa, 17 października 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Ile zarabia twój starosta...

16.04.2002 10:00:00

Kontynuujemy cykl publikacji poświęcony uposażeniom samorządowców. Dziś przyszła kolej na wynagrodzenia starostów oraz diety radnych, przewodniczących rady powiatu i komisji stałych oraz członków zarządu.
Miesięczne wynagrodzenia brutto starostów ustalano w naszym regionie z zachowaniem pewnej prawidłowości. Im większym powiat, tym uposażenie starosty jest wyższe. Jest w tym jakaś logika...

Uposażenia starostów są wysokie. Na 10 powiatów aż 8 starostów posiada wynagrodzenie przekraczające 8 tys. zł brutto. Nie jest to mała kwota, nawet jeśli weźmie się pod uwagę jej wartość netto. Inna rzecz, że uposażenia starostów niewiele różnią się (poza kilkoma wyjątkami) od pensji, jakie otrzymują burmistrzowie (dane zamieszczaliśmy przed tygodniem w wydaniu papierpwym gazety).

W jednej z tabel przypominamy uposażenia starostów i ich zastępców sprzed dwóch lat - z 7 powiatów. Nie zawierają one ubruttowienia, stąd nie da się ich w prosty sposób porównać z bieżącymi wynagrodzeniami. Korzystając z fachowej pomocy dokonaliśmy przeliczenia na własny użytek. Okazuje się, że w tym okresie znacząco zwyżkowały wynagrodzenia starosty mławskiego - o ok. 1000 zł brutto.

* Czym należy tłumaczyć ten fakt? - spytaliśmy przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego, Witolda Okumskiego.
- Wynagrodzenia starostów wzrosły w tym okresie 2-krotnie. Rada Powiatu argumentowała ten fakt rosnącą inflacją (podobnie jak wzrost płac pozostałych pracowników starostwa). Podwyższone zostały też diety członków zarządu, przewodniczącego i pozostałych radnych. Naliczano je w odniesieniu do najniższego wynagrodzenia w kraju, a te zostało podwyższone wskutek ubruttowienia - wyjaśnia.

W powiecie mławskim na 5 członków zarządu, etaty posiada trzech - starosta (8380 zł brutto), wicestarosta (6820 zł brutto) i członek zarządu (4583 zł brutto). Dwaj pozostali członkowie otrzymują diety za każde posiedzenie (po 266 zł). Taki bądź podobny "system" wynagradzania zarządu zastosowano też w innych powiatach. Np. w Legionowie spośród 4 pozostałych członków zarządu jeden jest na etacie (miesięcznie 4950 zł brutto), a trzej otrzymują za każde posiedzenie zarządu po 200 zł. W większości powiatów nieetatowym członkom zarządu płaci się albo za konkretne posiedzenie lub ryczałtowo - tak jak przewodniczącym rady powiatu czy ich zastępcom.

Pensje brutto pozostałych starostów pozostały na tym samym lub podobnym poziomie. Uposażenie starosty działdowskiego przez ostatnie 2 lata zmalało - w przybliżeniu o ok. 500 zł brutto. Bardziej skomplikowany system istnieje w Radzie Powiatu Ciechanowskiego, gdzie członkom zarządu, przewodniczącym komisji stałych i radnym płaci się diety za posiedzenie, ale tylko za określoną ich liczbę (jeśli spotykają się częściej, spotykają się za darmo). Do wyliczenia wzięliśmy miesiąc, w którym akurat odbywa się sesja (bardziej korzystny finansowo). Nieetatowi członkowie zarządu - poinformował rzecznik starostwa - mogą wówczas otrzymać maksymalnie za 2 posiedzenia zarządu (2 x 456 zł), 2 posiedzenia różnych komisji (2 x 304 zł) i za 1 sesję (304 zł). Razem daje to kwotę 1824 zł miesięcznie, przy czym 912 zł stanowią diety za udział w posiedzeniach zarządu.

W takiej samej sytuacji członkowie komisji rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego otrzymują co najwyżej za 3 posiedzenia komisji i 1 sesję (maksymalnie 1216 zł), a szeregowi radni - 912 zł (za 2 komisje i 1 sesję). Jeśli nie ma sesji (organizuje się je średnio co dwa miesiące), wtedy wysokość diet radnych jest mniejsza (zależnie od liczby limitowanych posiedzeń).

W powiecie nowodworskim radni mają diety zryczałtowane, ale zmniejsza się je za każdą nieobecność o 15 %.

Generalnie obowiązuje zasada, że wysokość diet przysługujących radnym powiatu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 1,5-krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w sferze budżetowej. Kwota ta wynosi obecnie 2405,37 zł. Diety radnych, przewodniczących rady powiatu, ich zastępców nie są opodatkowane. Tyle otrzymują oni na rękę. W zdecydowanej większości powiatów w ciągu ostatnich 2 lat diety wzrosły, choć na ogół w niewielkim stopniu. Z siedmiu samorządów, których dane zamieściliśmy także w 2002 r., największy wzrost nastąpił w powiatach mławskim (za udział w sesji ze 132 zł do 190 zł, komisji ze 106 zł do 152 zł) i płońskim (ryczałt z 335 zł do 452 zł). Pomimo tych zmian radni tych powiatów nie zaliczają się do najlepiej zarabiających w naszym regionie.

Najwyższe diety za udział w sesji (odbywają się średnio raz w miesiącu) radni powiatu legionowskiego otrzymują 602 zł. Za posiedzenie komisji płaci się im już znacznie mniej - 160 zł.

Spośród przewodniczących rady powiatu najmniej miesięcznie otrzymuje przewodniczący w Żurominie (1140 zł), a najwięcej - w Nowym Dworze Mazowieckim (1924 zł).

Duże zróżnicowane zryczałtowanych diet występuje u wiceprzewodniczących. Najwięcej spośród 10 powiatów wynoszą ryczałty wiceprzewodniczących Rady Powiatu Legionowskiego (1443 zł), a najmniej płaci się w powiecie makowskim (570 zł). W powiecie przasnyskim wiceprzewodniczący otrzymuje dietę za każde posiedzenie (204 zł).

Wszystkie uposażenia i diety podawaliśmy w zaokrągleniu (po obcięciu groszy).

ROMAN NADAJ

Szczegółowe tabele i dokładne ich omówienia wraz z konkretnymi przykładami publikujemy w wydaniu papierowym "Tygodnika"

autor: R.Nadaj

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz