Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 17 stycznia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Propozycjom MEN mówią: „Nie"

23.09.2008 13:58:11

Związek Nauczycielstwa Polskiego i oświatowa „Solidarność” nie akceptują proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w oświacie dotyczących m.in. decentralizacji oświaty, czasu pracy nauczyciela, wynagrodzenia zasadniczego, emerytur.
 Związki zapowiadają, że jeśli nie nastąpi podpisanie porozumienia, wejdą z rządem w spór zbiorowy, co zakończy się strajkiem.

Niepokój związków zawodowych, jak informuje ZNP w listach do rodziców i opiekunów,  budzi cel proponowanych zmian, czyli decentralizacja systemu oświaty. Oznacza to przekazanie samorządom autonomii w kształtowaniu polityki edukacyjnej na danym terenie: samorządy, bez nadzoru kuratora oświaty, będą decydowały o sieci placówek, ich likwidacji lub przekazywaniu fundacjom i stowarzyszeniom, organizacji pracy szkoły, wyborze dyrektora (może to być menadżer bez kwalifikacji pedagogicznych). Zdaniem ZNP i „Solidarności” te zmiany „zdejmą z rządu odpowiedzialność za spójność systemu oświaty, kształt i poziom usług edukacyjnych”.


Więcej w numerze 38 TC z 16 września 2008 r.

autor: IK

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz