Tygodnik Ciechanowski

Poniedziałek, 17 grudnia 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!
fot. K.Kowalski
fot. K.Kowalski

W mieście łatwiej o miejsce w przedszkolu niż na wsi

13.10.2008 08:00:00

Największy odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat chodzi do przedszkoli samorządowych w gminie miejskiej Ciechanów. Ale nawet w tym przypadku, opieką przedszkolną objętych jest mniej niż połowa dzieci, które ze względu na wiek, mają do niej prawo.

W gminach wiejskich powiatu ciechanowskiego wskaźnik ten jest jeszcze gorszy. Gminy dbają przede wszystkim o maluchy starsze – pięcioletnie. Dzieci młodsze szanse na objęcie opieką przedszkolną mają znacznie mniejsze.
 Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Oznacza to, że samorządy gminne nie otrzymują na to zadanie pieniędzy z budżetu państwa, a – jeśli chcą mieć przedszkola – muszą środki finansowe na ich utrzymanie znaleźć ze własnym budżecie. Z tego powodu w większość gmin wiejskich nie ma przedszkoli. Ale nawet tam, gdzie ich nie ma  tego typu placówek, istnieją – co warto podkreślić – jakieś formy opieki przedszkolnej nad starszymi maluchami.  
To, że samorządy lokalne nie dostają pieniędzy z budżetu państwa na opiekę przedszkolną, ma jeszcze ten skutek, że władze większości z nich niechętnie płacą za pobyt „swoich” dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin. W powiecie ciechanowskim dotyczy to przed gmin gran graniczących z Ciechanowem – gminy wiejskiej Ciechanów i gminy Opinogóra.
W zamieszczonej obok tabeli – sporządzonej na podstawie informacji zebranych w urzędach gmin - można dowiedzieć się, w których gminach są przedszkola, jaki jest koszt ich utrzymania, ile maluchów w wieku od 3 do 5 lat do nich chodzi, i jaki stanowią one procent dzieci w tym przedziale wiekowym mieszkających w gminie.   
Ponieważ w części gmin do przedszkoli chodzą także uczniowie „zerówek”, obliczeni kosztów utrzymania tych placówek często jest trudne lub wręcz niemożliwe.   
I jeszcze jedna przydatna informacja: w Polsce z opieki przedszkolnej korzysta 42 proc dzieci w wieku 3 – 5 lat. 

Na zdjęciu:

Zajęcia w grupie 3 i 4-latków w ciechanowskim Przedszkolu nr 4, prowadzone przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego Elżbietę Prusak    


Więcej w numerze 41 TC z 7 października 2008 r.

autor: KRZYSZTOF KOWALSKI

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz