Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 17 stycznia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Powiat Przasnysz

A A A poleć znajomemu drukuj stronę

fot. B.Prus
fot. B.Prus

Przasnysz: Wójt egzekwuje podatek od starosty

22.10.2008 08:00:00

Wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska wyegzekwowała, mimo oporów, od powiatu przasnyskiego, podatek od nieruchomości nazywanych Przasnyską Strefą Przemysłową w Sierakowie, w kwocie 17 tys. zł.

- Z przykrością muszę odmówić udzielenia informacji z posterowania podatkowego do czego zobowiązuje mnie ustała – stwierdziła gospodarz gminy.
Dla ustalenia o co poszło posiłkujemy się więc znanym publicznie pismem wójta gminy Przasnysz skierowanym do Jerzego Urbaniaka prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z podaniem do wiadomości Najwyższej Izby Kontroli. Ponieważ sprawa “wybuchła” na ostatniej sesji Rady Powiatu, bo RIO potraktowała informację o nieprawidłowościach jako skargę do... Rady Powiatu, chcemy wyjaśnić Czytelnikom całe zamieszanie. Niektórzy próbują dołączyć do działań wójta kontekst polityczny, mając w pamięci spór miedzy liderami samorządów, to jednak tym przypadku bardziej chodzi o procedury i pieniądze niż o politykę.
Wójt jest organem podatkowym i jako taki ma obowiązek skutecznego ściągania podatków lokalnych. Ustawa nie pozostawia mu w tym względzie dowolności, stąd nic dziwnego, że gmina Przasnysz domagała się od starosty naliczonego podatku. 6 lat temu spór o tę należność musiał rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny. W kolejnych latach nie było problemów z płatnościami ze strony samorządu powiatowego aż do tego roku. 30 listopada 2007 starosta Zenon Szczepankowski użyczył grunty Centrum Kształcenia Praktycznego będącej powiatową jednostką organizacyjną, a chodzi o... 3 09 ha. Z kolei Centrum wydzierżawiło 40 rolnikom prawie 197, 5 ha do użytkowania za co otrzymało 56. 392, 35 zł. Chociaż nie mamy potwierdzenia od wójta jako organu podatkowego, to jest jasne, że starostwo nie chciało płacić podatku, gdyż użyczyło grunty, a Centrum nie rwało się do płacenia, bo prowadzi działalność oświatową.
Wójt Wróblewska podejrzewa próbę omijania prawa i niegospodarność. W piśmie wójt do RIO czytamy: „powiat nie powinien użyczać nieodpłatnie gruntów powiatowej jednostce, wiedząc od początku (o czym świadczy teść umowy), że grunty te w zdecydowanej większości (prawie 200 ha) są zbędne tej jednostce. Powinien sam te grunty wydzierżawić zachowując procedury nakazane ustawą o gospodarce nieruchomościami. Oddanie zbędnych jednostce gruntów w nieodpłatne użyczenie z pozwoleniem ich wydzierżawienia, może wskazywać jedynie na chęć obejścia prawa przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego”.
Mocno powiedziane, ale taki wniosek jest całkowicie uzasadniony. Można tez przypuszczać, ze dzierżawiony rolnikom teren przy zastosowaniu normalnej procedury mógł przynieść większe wpływy z dzierżawy. Radni powiatowi będą rozpatrywać zastrzeżenia pani wójt na kolejnej sesji. Zapewne NIK przeprowadzi stosowną kontrolę.

Na zdjęciu:

Wójt Grażyna Wróblewska wyegzekwowała należny podatek i poinformowała o nieprawidłowościach Regionalną Izbę Obrachunkową 


TC nr 42 z 14 października 2008 r.

autor: WIESŁAW HAGEDORNY

Komentarze Internautów (1)dodaj komentarz

  • 1926, 2015-03-06 17:07:03
    karta praw człowieka
    ćiekawe czy w gminie przasnysz niesą łamane podstawowe prawa człowieka