Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 17 stycznia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Pomoc dla bezdomnych przed zimą

19.11.2008 15:18:11

Dach nad głową, ciepła odzież, zimowe obuwie, darmowe posiłki, opał i bezpłatna całodobowa infolinia (tel. 92 87) – to działania mające na celu ochronę osób bezdomnych przed skutkami zimy. W 2008 r. organizacje pozarządowe i instytucje kościelne otrzymały z budżetu wojewody mazowieckiego wsparcie na realizację wymienionych zadań w wysokości około 1,7 mln zł.

Udzielenia pomocy osobom bez dachu nad głową, zagrożonym bezdomnością oraz osobom starszym i ubogim jest zadaniem miast i gmin. Władze samorządowe mogą liczyć na wsparcie i środki z województwa. Celem działań jest szybkie reagowanie i natychmiastowa pomoc. Wojewoda mazowiecki w ramach rządowego programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” wystąpił do prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin z prośbą o podjęcie niezbędnych działań dla ochrony najbardziej potrzebujących, a w szczególności o zapobieganie zamarznięciom. Na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będzie dostępny po zaktualizowaniu wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych (http://www.mazowieckie.pl/wps).


  Na terenie województwa mazowieckiego działa obecnie 78 schronisk i noclegowni. Liczba miejsc przeznaczonych w nich dla osób potrzebujących to około 4 300. Oprócz tego, działają 32 jadłodajnie i punkty żywienia wydające dziennie około 7 000 posiłków. Każdy zainteresowany pomocą – osoba bezdomna, potrzebująca wsparcia oraz każdy kto wie o takiej osobie – może zadzwonić pod bezpłatną całodobową infolinię – tel. 92 87. 19 listopada 2008 r. wojewoda mazowiecki zorganizował spotkanie koordynacyjne wszystkich odpowiedzialnych za działanie służb – władz wojewódzkich, samorządowych, przedstawicieli służby zdrowia, policji, straży miejskiej i pożarnej.

Program „Powrót osób bezdomnych do społeczności” ma na celu przeciwdziałanie bezdomności oraz wsparcie jednostek samorządu gminnego w udzielaniu pomocy najbardziej potrzebującym. Działania podzielono na trzy grupy: osłonowe (zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży), aktywizujące (aktywizacja społeczna i zawodowa) i profilaktyczne (zapobieganie zjawisku bezdomności). Realizację projektu powierzono organizacjom pozarządowym oraz instytucjom kościelnym udzielającym pomocy społecznej.

autor: IB

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz