Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 19 kwietnia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!
 • Holowanie na koszt kierowcy: Uważaj, gdzie parkujesz...

  08.04.2002 09:00:00

  Znowelizowana ustawa o ruchu drogowym sprawiła, że kierowcy, którzy do tej pory parkowali auta gdzie się dało - nawet w miejscach niedozwolonych - muszą liczyć się z tym, że pojazd zostanie odholowany na parking na ich koszt.

  Czytaj dalej

 • Żuromin na ''spidzie''

  08.04.2002 08:00:00

  Ostatnie działania policji związane m.in. z zatrzymaniem i aresztowaniem w sumie 12 handlarzy dowodzi, że Żuromin ma problem z narkotykami. Zarówno z handlarzami jak również z tymi, którzy są poważnie uzależnieni. Niestety i jedni i drudzy to ludzie bardzo młodzi.

  Czytaj dalej

 • Mława: Rozwiązać problemy społeczne

  06.04.2002 15:04:16

  Budowę domu pomocy społecznej, utworzenie ośrodków interwencji kryzysowej i adopcyjno-opiekuńczego, założenie placówki interwencyjnej dla dzieci, realizację programów szczegółowych - przewiduje "Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie mławskim", jednogłośnie uchwalona przez Radę Powiatu Mławskiego.

  Czytaj dalej

 • Z sesji Rady Miasta Ciechanowa: Posiłek dla dzieci

  06.04.2002 01:20:00

  Rada Miasta zatwierdziła zasady udzielania pomocy w dożywianiu uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z Ciechanowa mają otrzymywać gorące posiłki.

  Czytaj dalej

 • Oficerskie żale i nadzieje

  06.04.2002 01:00:00

  Podczas pobytu w Ciechanowie prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Andrzej Jaworski wysłuchał wielu gorzkich słów na temat działalności instytucji, której szefem został zaledwie 4 miesiące temu. Potwierdził, że w Ciechanowie zbudowanych zostanie 160 mieszkań dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

  Czytaj dalej

 • Szkolenie bezrobotnych

  03.04.2002 15:10:00

  30 osób, pozostających bez pracy, będzie mogło bezpłatnie uczestniczyć w kursach szkoleniowych organizowanych przez urząd pracy. Pierwszy z nich obejmie 15 osób, które będą chciały zostać pielęgniarkami - na zasadzie przywrócenia prawa do wykonywania zawodu. Ma to związek z tym, że pielęgniarka która nie pracowała w zawodzie przez 5 lat musi odbyć dodatkowe szkolenie.

  Czytaj dalej

 • Na ratunek rodzinie

  03.04.2002 13:11:44

  Rozmowa z Robertem Szostkiem, kierownikiem Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońsku.

  Czytaj dalej

 • Recepty dla Dąbka

  03.04.2002 10:21:07

  Kryzys finansów publicznych dotknął Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku. Dotacja z budżetu państwa na jego utrzymanie w 2002 r. została zmniejszona o 269 tys. zł (w ub. r. o ok. 200 tys. zł). „Pod znakiem zapytania stoi realizacja naszego programu” - ostrzegał Antoni Nowicki, dyrektor KOMR, w 11/2000 numerze „Tygodnika”.

  Czytaj dalej