Tygodnik Ciechanowski

Poniedziałek, 17 grudnia 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!
 • Matur czas...

  06.05.2003 07:00:00

  W 40 szkołach ponadgimnazjalnych (i 22 dla dorosłych) podległych ciechanowskiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Warszawie (obejmuje swoim działaniem pięć powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński), podobnie jak w całym kraju, rozpoczęły się dzisiaj matury.

  Czytaj dalej

 • Biblioteka trzech uczelni

  05.05.2003 08:00:00

  W niespełna 3 miesiące od pierwszego „roboczego” spotkania rektorów trzech wyższych uczelni z władzami Ciechanowa istnienie Biblioteki Akademickiej w tym mieście stało się faktem. Porozumienie podpisano 16 kwietnia.

  Czytaj dalej

 • Zafascynowani historą

  03.05.2003 10:00:00

  Olga Dzilińska i Paweł Lutostański z Ciechaniowa są uczniami trzecich klas licealnych. Brali udział w centralnym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, którą w połowie kwietnia rozegrano w Gdańsku.

  Czytaj dalej

 • Pułtusk: Zmiany w oświacie

  25.04.2003 11:00:00

  Samorządowe władze Pułtuska przymierzają się do utworzenia od 1 września 2003 r. dwóch zespołów szkół. W skład pierwszego zespołu weszłoby Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 4, w skład drugiego — Gimnazjum nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 2. Warto podkreślić, że wymienione pary szkół mieszczą się w tym samym budynku.

  Czytaj dalej

 • Mława: Miasto funduje stypendia

  20.04.2003 10:00:00

  Uzdolnieni uczniowie i studenci, zameldowani na pobyt stały w Mławie, mają szanse na uzyskanie stypendium. Miejsce nauki nie ma znaczenia.

  Czytaj dalej

 • Raciąż: Europejczycy z Gralewa

  13.04.2003 10:00:00

  Uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Gralewie, gmina Raciąż, widoczni są nie tylko w gminie czy powiecie.

  Czytaj dalej

 • Żuromin: Gminne Centrum Informacji

  07.04.2003 09:00:00

  Kilka miesięcy temu Żuromińskie Centrum Kultury otrzymało w ramach programu aktywizacji zawodowej aboslwentów “Pierwsza Praca” grant w wysokości ponad 60 tys. złotych, na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.

  Czytaj dalej

 • Chorzele: Pod patronatem UNESCO

  31.03.2003 09:00:00

  Dzięki aktywności i wsparciu pochodzącego z Bogdan pod Chorzelami profesora Jerzego Kłoczowskiego - przewodniczącego Polskiego Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Kultury, Oświaty i Nauki, wieloletniego aktywnego działacza tej organizacji oraz dyrekcji Gimnazjum Publicznego w Chorzelach długie starania dotyczące objęcia patronatem UNESCO tej placówki oświatowej zakończyły się powodzeniem.

  Czytaj dalej