Tygodnik Ciechanowski

Poniedziałek, 11 grudnia 2017

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski. W e-prenumeracie taniej !
 • Nowy Dwór: Absolutorium dla starosty i burmistrza

  06.05.2002 06:00:00

  Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze oceniała 24 bm. wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez radnych, którzy większością głosów (17 za, 7 przeciw) udzielili burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu i całego Zarządowi Miasta absolutorium.

  Czytaj dalej

 • Czy Rada może się ośmieszyć?

  04.05.2002 10:00:00

  Jeszcze do tego nie doszło, ale według radnego Zygmunta Aleksandrowicza może dojść w rezultacie podejmowania dalszych nieprzemyślanych decyzji. A takie zdarzyły się kilka miesięcy temu i zdarzyć się mogły podczas sesji ze środy, 24 bm.

  Czytaj dalej

 • Powiat żuromiński: Absolutorium właściwie jednogłośnie

  03.05.2002 08:00:00

  Wszyscy obecni w sali obrad radni opowiedzieli się na udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2001 r. - jeśli nie liczyć Jerzego Kotarskiego i Leszka Kawczyńskiego, którzy wstrzymali się od głosu. Ale tylko dlatego, że są członkami zarządu.

  Czytaj dalej

 • Pułtusk: Absolutorium dla burmistrza...

  01.05.2002 08:00:00

  Rada Miejska Pułtuska większością głosów przyjęła sprawozdanie Zarządu Miasta z wykonania budżetu w 2001 r. i udzieliła mu absolutorium.

  Czytaj dalej

 • Legionowo: Zarząd Miasta na włosku?

  30.04.2002 11:00:00

  Kierowany przez prezydenta miasta Andrzeja Kicmana Zarząd Legionowa nie uzyskał absolutorium. Z wnioskiem takim wystąpiła komisja rewizyjna. W głosowaniu poparło go 18 radnych (na 32).

  Czytaj dalej

 • Ruchy przedwyborcze

  29.04.2002 09:00:00

  Były burmistrz Żuromina - Tadeusz Szczerkowski - przygotowuje się już do wyborów samorządowych. W najbliższym czasie odbędzie się założycielskie zebranie Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Żuromińskiej.

  Czytaj dalej

 • Bardzo niepewne wybory

  24.04.2002 11:00:00

  Sejm najprawdopodobniej zajmie się ustawą o bezpośrednich wyborach prezydentów miast, burmistrzów i wójtów na posiedzeniu 25-26 kwietnia

  Czytaj dalej

 • Wojewoda mazowiecki podtrzymał decyzję mławskiego starosty

  24.04.2002 10:00:00

  Stacja telefonii zgodnie z prawem Wojewoda mazowiecki utrzymał w mocy decyzję starosty mławskiego w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PTK "Centertel" na gmachu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej.

  Czytaj dalej