Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 21 kwietnia 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!
 • Regimin: Zarząd bez absolutorium

  12.05.2002 07:00:00

  Rada Gminy w Regiminie nie przyjęła uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Gminy absolutorium za 2001 rok pomimo faktu, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie w tej sprawie zakończyło się wynikiem: 9 "za" i 9 "przeciw", który na ostatnich dwóch sesjach ciągle się powtarzał.

  Czytaj dalej

 • Miliony zdobyte w Warszawie

  11.05.2002 08:00:00

  Wtorkowa sesja absolutoryjna Rady Powiatu (30 kwietnia) przebiegała zupełnie inaczej niż wcześniejsza o tydzień sesja Rady Miasta. Gdy podczas tej pierwszej nie udało się nawet sklecić jakiegokolwiek wniosku w sprawie absolutorium - podczas sesji powiatowej z aprobatą przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i zdecydowaną większością głosów udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu.

  Czytaj dalej

 • Budżet wspominany z sentymentem

  10.05.2002 07:00:00

  - Ten budżet będziemy wspominać w kontekście zmniejszonych subwencji i dotacji na 2002 r. - powiedział Tomasz Chodubski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mławskiego, o ubiegłorocznym planie finansowym

  Czytaj dalej

 • Raciąż chce być większy

  07.05.2002 09:00:00

  Taki jest konkretny postulat skierowany do Rady Gminy przez Zarząd Miasta. Miasto uzasadnia w ten sposób, że brak mu rezerw terenowych, miejska ciasnota hamuje politykę inwestycyjną, obecne granice nie uwzględniają wielu aspektów natury gospodarczej, społecznej i historycznej. Dodajmy, że 30 lat temu Raciąż był trzy razy większy.

  Czytaj dalej

 • Ciechanowskiemu starostwu grozi zarząd komisaryczny

  07.05.2002 08:00:00

  Podczas sesji 30 kwietnia radni SLD i PSL poprosili o kwadrans przerwy, zabrali swoje rzeczy i wyszli. Już nie wrócili na salę obrad Rady Powiatu Ciechanowskiego. Zrobili tak już drugi raz z rzędu. 16 przedstawicieli centroprawicy nie mogło podejmować uchwał, gdyż nie było kworum.

  Czytaj dalej

 • Przasnysz: Pieniądze i absolutorium

  06.05.2002 09:00:00

  Podczas XXXIV sesji Rady Powiatu podjęto kilka istotnych uchwał. Rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2001 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu.

  Czytaj dalej

 • Nowy Dwór: Absolutorium dla starosty i burmistrza

  06.05.2002 06:00:00

  Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze oceniała 24 bm. wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez radnych, którzy większością głosów (17 za, 7 przeciw) udzielili burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu i całego Zarządowi Miasta absolutorium.

  Czytaj dalej

 • Czy Rada może się ośmieszyć?

  04.05.2002 10:00:00

  Jeszcze do tego nie doszło, ale według radnego Zygmunta Aleksandrowicza może dojść w rezultacie podejmowania dalszych nieprzemyślanych decyzji. A takie zdarzyły się kilka miesięcy temu i zdarzyć się mogły podczas sesji ze środy, 24 bm.

  Czytaj dalej