Tygodnik Ciechanowski

Wtorek, 17 września 2019

Szanowny Kandydacie zapoznaj się z cennikiem ogłoszeń wyborczych w ,,TC" i zaprezentuj swój program. Zapraszamy Państwa do biura ogłoszeń ,,TC", Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 23 672 44 96, e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com
 • Żuromin: Przedwyborcza giełda

  24.03.2002 13:45:57

  Do wyborów samorządowych pozostało jeszcze wprawdzie ponad pół roku, ale już rozpoczęły się przymiarki na przyszłego burmistrza Żuromina. Zgodnie z ordynacja wyborczą do samorządów, która wprowadzi w życie bezpośrednie wybory wójtów i burmistrzów.

  Czytaj dalej

 • Opozycja chce rządzić

  22.03.2002 23:34:05

  Gorąca atmosfera w Radzie Powiatu Ciechanowskiego. Opozycja korzystając z okazji domaga się uczestnictwa w zarządzaniu powiatem. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, starostwo czeka zarząd komisaryczny.

  Czytaj dalej

 • Przerwane obrady Rady Miejskiej Legionowa

  20.03.2002 22:36:06

  36 punktów liczył proponowany porządek obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Legionowie, 13 marca. Radni nie uniknęli sporów i zbędnych dyskusji. W efekcie zrealizowano niespełna połowę tego, co zaplanowano.

  Czytaj dalej

 • Radni protestują, a rząd ma ich...

  17.03.2002 17:30:00

  Rada Powiatu Legionowskiego na swoim ostatnim posiedzeniu zaprotestowała przeciwko polityce budżetowej rządu, a w szczególności - zasadom dotowania i subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

  Czytaj dalej

 • Burmistrz, starosta i prezes AMW chcą zrobić interes

  17.03.2002 14:57:21

  Prezes warszawskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego godzi się przekazać za darmo samorządom powiatowemu i miejskiemu większość byłych koszar po rozformowanym Pierwszym Pułtuskim Batalionie Saperów. W zamian samorządowe władze pomogą AMW podzielić na działki budowlane liczący 21 ha teren byłej strzelnicy znajdującej się na pułtuskich Popławach (w sąsiedztwie budowanego szpitala).

  Czytaj dalej

 • XI sesja zwyczajna rady powiatu w Legionowie: Pakt dla młodzieży

  16.03.2002 21:00:39

  Lutową sesję Rady Powiatu w Legionowie zdominowały sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dlatego uczestniczył w niej komendant powiatowy policji mł. insp. dr Józef Suchecki. On też przedstawił radnym szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2001 rok, na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie.

  Czytaj dalej

 • Z sesji Rady Miasta Ciechanowa: Zagospodarować dolinę Łydyni

  11.03.2002 15:31:41

  Na ostatniej sesji Rady Miasta Ciechanowa jak zwykle sporo czasu radni poświęcili sprawom bezrobocia. Jednak wiele rozbieżności w dyskusjach dotyczyło planu zagospodarowania przestrzennego.

  Czytaj dalej