Tygodnik Ciechanowski

Poniedziałek, 19 lutego 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!
 • Wójt wyszedł od prezydenta i trzasnął drzwiami

  09.12.2016 18:21:37

  W piątek, 9 grudnia, wójt Marek Kiwit spotkał się z prezydentem Krzysztofem Kosińskim w sprawie jego pomysłu przyłączenia pięciu okolicznych miejscowości do miasta. Do porozumienia między samorządowcami nie doszło.

  Czytaj dalej

 • Młodzieżowa Rada Ciechanowa

  08.12.2016 16:28:41

  Młodzieżowa Rada Miasta obecnej kadencji wybrała swoje prezydium i rozpoczęła działalność. Przewodniczącym został Karol Kowalski (Gimnazjum nr 2), jego zastępcą - Gabriel Siemiątkowski (I LO), sekretarzem - Marta Klimkiewicz (Gimnazjum nr 4).

  Czytaj dalej

 • Kuczbork: Skarga na wójta niezasadna

  07.12.2016 18:23:17

  Kuczborscy radni większością głosów uznali, że skarga radnego Leszka Safuryna, w której zarzucał on wójtowi Jackowi Grzybickiemu naruszenie praworządności poprzez nieprzestrzeganie postanowień ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy Kuczbork, jest niezasadna.

  Czytaj dalej

 • Dowiedziemy prawdy, nie damy się zastraszyć

  06.12.2016 16:32:18

  Historię mieszkańców Lubowidza Grażyny i Leszka Dramińskich przedstawiliśmy już w 2014 r. Toczyli oni batalię z wójtem Krzysztofem Ziółkowskim o podział należącej do nich działki i o wyjaśnienie, dlaczego na ich teren "wylewa się" nasyp, jaki ich zdaniem powstał nielegalnie na gminnej drodze gruntowej.

  Czytaj dalej

 • Waldemar Godlewski: Nie jestem przestępcą!

  06.12.2016 12:24:47

  * Co pan teraz czuje? - pytamy Waldemara Godlewskiego, burmistrza miasta i gminy Glinojeck

  Czytaj dalej

 • Ciechanów mój widzę ogromny!

  06.12.2016 10:58:02

  Zanosi się na poważny spór o to, czy graniczące z miastem wsie: Chruszewo, Kargoszyn i Niestum mają zostać do niego włączone. Taki pogląd wyraził na ostatniej sesji prezydent miasta Krzysztof Kosiński. Jego zdaniem mogliby na tym skorzystać mieszkańcy. Wójt gminy Ciechanów Marek Kiwit twierdzi, że żadnych wsi nie odda, a i mieszkańcy pewnie nie będą zainteresowani mieszkaniem w Ciechanowie.

  Czytaj dalej

 • Złotówka dla radnego. Adam Prewęcki chce obniżenia diet

  05.12.2016 16:17:46

  Diety radnych w formie miesięcznego ryczałtu zaproponował Adam Prewęcki. Jego koleżanki i kolegów oraz uczestników sesji Rady Miejskiej w Pułtusku 29 listopada nie tyle zaskoczył sam temat uchwały, której projekt przygotował radny, co wysokość diet. Radny miałby otrzymywać… 1 zł, przewodniczący komisji i wiceprzewodniczący rady – 2 zł, a przewodniczący – 4 zł.

  Czytaj dalej

 • Chcą dać podwyżki sołtysom

  03.12.2016 10:53:14

  Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie projekt ustawy, zgodnie z którym wynagrodzenie sołtysów od stycznia 2017 roku miałoby wzrosnąć o 1.000 zł miesięcznie.

  Czytaj dalej