Tygodnik Ciechanowski

Wtorek, 11 grudnia 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Mosty w remoncie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

1/10

Fot. Agnieszka Orkwiszewska

 

Samorząd powiatu  żuromińskiego realizuje w Brudnicach poważną inwestycję – przebudowę jednego i remont drugiego z dwóch przyległych do siebie mostów na Wkrze, wraz z przebudową odcinka drogi. Ruch przez wieś jest częściowo utrudniony i odbywa się wyznaczonymi objazdami.

Sam remont mostów i drogi w kierunku Rzężaw będzie kosztował prawie 2,4 mln zł, z czego ponad 855 tys. zł to dotacja pozyskana z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej. 100 tys. zł przekazała też gmina Żuromin. Roboty potrwają do połowy grudnia. W ramach połączonego przetargu oba zadania wykonuje firma z Włocławka.