Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Szanowny Kandydacie zapoznaj się z cennikiem ogłoszeń wyborczych w ,,TC" i zaprezentuj swój program. Zapraszamy Państwa do biura ogłoszeń ,,TC", Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 23 672 44 96, e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com

50 lat szkoły przy ul. Lipowej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

1/28

K. Kozłowska
W tym roku mija 50 lat od założenia szkoły przy ul. Lipowej w Nasielsku, gdzie obecnie mieści się liceum, technikum i szkoła branzowa pierwszego stopnia. Jubileusz jest okazją do nadania jej imienia Mikołaja Kopernika. 
Ma to być prezent dla lokalnej społeczności od dyrekcji i środowiska uczniów oraz nauczycieli. – Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, które pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych. Poprzez nadanie jej imienia, uzyska swoją tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół – mówiła dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych Agnieszka Rutkowska, w piątek (12 października) podczas uroczysości. 
Fundatorzy wbili również gwoździe w drzewiec sztandaru oraz odbyło się ślubowanie uczniów. Wyszywany portret Kopernika zajmuje centralne miejsce na nowym szkolnym sztandarze. 

Szkoła powstała 1 września 1968 r. Początkowo kształciła na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W 1994 r. rozpoczeto budowę nowego budynku szkoły, który oddano do użytku po czterech latach. Nowa baza dydaktyczna, kadra, umożliwiły zmianę organizacyjną, powstał wtedy Zespół Szkół Zawodowych. Uczniowie mogli uzyskać tam zawód technika i zdać egzamin maturalny. Szkołę kończyły kolejne roczniki techników krawiectwa, powstały też nowe profile: technik ekonomista czy handlowiec. Od 1997 r. placówka funkcjonowała dalej, jako Zespół Szkół Zawodowych, prowadząc kształcenie na poziomie liceum, technikum i szkoły zawodowej. W 2015 r. uruchomiono dodatkowy kierunek – technik logistyk. W zeszłym roku szkołę zawodową przekształcono w tzw. ,,branżówkę”; otwarto też nowy profil- technik informatyk. W tym roku oddano również do użytku nowoczesne przyszkolne boisko.