Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Szanowny Kandydacie zapoznaj się z cennikiem ogłoszeń wyborczych w ,,TC" i zaprezentuj swój program. Zapraszamy Państwa do biura ogłoszeń ,,TC", Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 23 672 44 96, e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com

Zygmunt Krasiński patronem SP w Opinogórze

 • 8
 • 6
 • 10
 • 11
 • 12
 • 1
 • 3
 • 2
 • 4
 • 5
 • 14
 • 9
 • 13
 • 15
 • 17
 • 16

1/16

Fot. K. Kowalski

Bezimienna do tej pory Szkoła Podstawowa w Opinogórze ma patrona. Jest nim Zygmunt Krasiński. Uchwałę w sprawie nadania szkole imienia 27 września podjęła – na wniosek Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego – Rada Gminy.

- Uchwałę radni podjęli jednomyślnie. Patronem „musiał” zostać właśnie Krasiński – mówi wójt Piotr Czyżyk.

I ma całkowitą rację. Poeta doby romantyzmu Zygmunt Krasiński (1812 – 1859), choć urodził się w Paryżu, to dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym majątku w Opinogórze. Zaliczany jest do wieszczów literatury polskiej (obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego). Pochowany jest – wraz z innymi przedstawicielami swego roku - w krypcie opinogórskim kościoła parafialnego.

- Nadanie placówce oświatowej imienia jest bardzo ważnym wydarzeniem w jej historii. Patron przypomina o wartościach, w jakich wyrośliśmy i wskazuje drogę ku przyszłości. Jeśli swą osobą związany jest również z historią lokalną, tak jak w tym przypadku, zobowiązuje do jej kultywowania - mówi dyrektor szkoły Teresa Kudlak.

Więcej w „TC” z 23 października.