Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 23 lutego 2020

Konferencja szkoleniowa w SOSW w Ciechanowie

 • 17
 • 24
 • 4
 • 5
 • 2
 • 1
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

1/22

Fot. K. Kowalski

W Specjalnym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa na temat „kompleksowego wsparcia dydaktyczno-terapeutycznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie”. Wzięło w niej udział ok. 140 z dwóch powiatów: ciechanowskiego i mławskiego. Nie tylko nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi w różnego rodzaju placówkach oświatowych, ale też pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin i studentek pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

- Przy okazji konferencji chcieliśmy również pokazać nasz ośrodek, który dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną i służy pomocą dzieciom wymagającym specjalnej troski – mówi dyrektor SOSW Elżbieta Brzezińska.

Więcej w "TC" z 16 kwietnia.