Tygodnik Ciechanowski

Wtorek, 12 listopada 2019

Ciechanowski przegląd orkiestr dętych OSP

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 1
 • 5
 • 6
 • 7
 • 10
 • 3
 • 11
 • 14
 • 23
 • 29
 • 45
 • 47
 • 45
 • 47
 • 50
 • 57

1/24

Fot. K. Kowalski

W sobotę, 30 czerwca, w Ciechanowie, odbył się Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Z uwagi na upały i rozpoczęte wakacje (znaczną część muzyków stanowi młodzież szkolna) wzięły w nim udział tylko cztery orkiestry. Były to: Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku (kapelmistrz Artur Żuchowski), 2. Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie (kapelmistrz Rafał Szymański), Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku (kapelmistrz Andrzej Kalinowski) i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie (kapelmistrz Wojciech Copija).

Orkiestry najpierw zaprezentowały się na deptaku (w marszu), a potem na placu Jana Pawła II (na scenie). Przegląd nie miał charakteru konkursowego. Dyplomy za udział i nagrody otrzymały więc wszystkie orkiestry. Wręczył je kapelmistrzom Bogdan Kołakowski, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Ciechanowie.