Tygodnik Ciechanowski

Środa, 18 września 2019

Szanowny Kandydacie zapoznaj się z cennikiem ogłoszeń wyborczych w ,,TC" i zaprezentuj swój program. Zapraszamy Państwa do biura ogłoszeń ,,TC", Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 23 672 44 96, e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com

Odtworzyli posterunek policji w Regiminie

 • 11
 • 6
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4
 • 7
 • 8
 • 5
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 24
 • 22
 • 23
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

1/28

Fot. K. Kowalski

W poniedziałek, 2 września, uroczyście reaktywowany został posterunek policji w Regiminie.

W przeszłości w miejscowości tej posterunek już istniał, ale został zlikwidowany w 2012 r. podczas ogólnopolskiej akcji reformowania policyjnych struktur przez ówczesny rząd i ówczesne kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Odtworzony posterunek mieści się w budynku Urzędu Gminny. Służbę pełni w nim 5 policjantów: kierownik i 4 policjantów prewencji (w tym 2 dzielnicowych). Kierownikiem posterunku jest starszy aspirant sztabowy Adam Skotnicki, który przez kilka ostatnich lat był dzielnicowym w Ciechanowie. Policjanci ci czuwają nad bezpieczeństwem nie tylko mieszkańców gminy Regimin, ale także sąsiedniej gminy Grudusk.

Więcej w papierowym wydaniu „TC”.