Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 22 września 2019

Szanowny Kandydacie zapoznaj się z cennikiem ogłoszeń wyborczych w ,,TC" i zaprezentuj swój program. Zapraszamy Państwa do biura ogłoszeń ,,TC", Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 23 672 44 96, e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com

Na pułtuskim cmentarzu żydowskim

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

1/16

Pomnik w kształcie ksiąg

Dawni żydowscy mieszkańcy Pułtuska i ich potomkowie, m.in. kantor Joseph Malovany, przedstawiciele Akademii Humanistycznej, samorządów Pułtuska, Makowa Maz., Płońska i powiatu pułtuskiego oraz pułtuszczanie wzięli udział 5 lipca w uroczystości odsłonięcia pomnika na terenie dawnego cmentarza żydowskiego.

Fragment dawnego cmentarza (przy ul. Jana Pawła II) został ogrodzony, a na nim stanął pomnik odsłonięty 5 lipca podczas uroczystości prowadzonej przez dr Krzysztofa Ostrowskiego, prorektora AH, z udziałem przedstawicieli Israeli Association of Pultusk Jews, Akademii Humanistycznej, burmistrzów: Pułtuska – Wojciecha Dębskiego i jego zastępcy Zenona Kowalewskiego, Płońska – Andrzeja Pietrasika, Makowa Maz. – Janusza Jankowskiego, wicestarosty Andrzeja Doleckiego i członka zarządu Witolda Saracyna, przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku Andrzeja Kwiatkowskiego.

IK

Fot. Bolesław Prus

Więcej na ten temat w TC nr 28 z 10 lipca br.