Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 24 maja 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Lucyna Janikowa Powroty

A A A poleć znajomemu drukuj stronę

Liber Mazovia

Nagroda za słowem malowany obraz wsi

Z ogromnym wzruszeniem Lucyna Janikowa odebrała 9 kwietnia w Bibliotece Regionalnej w Ciechanowie statuetkę „Liber Mazovia” przyznaną jej jako autorce najlepszej regionalnej książki roku 2013 pt. „Powroty”. Publikacji wielowymiarowej, poświęconej wsi mazowieckiej, widzianej przez pryzmat losów indywidualnych i zbiorowych.

Po przywitaniu gości wraz z Teresą Sadowską, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, Ryszard Marut, redaktor naczelny „TC”, przewodniczący kapituły „Liber Mazovia”, przypomniał ideę konkursu na najlepszą książkę roku północnego Mazowsza. Przedstawił sylwetkę Lucyny Janikowej, autorki „Powrotów” i jej dokonania.

- To publikacja wielowymiarowa, ciekawa ze względu na aspekty: regionalny – ukazuje codzienne życie mieszkańców wsi ciechanowskiej, historyczny – przedstawia ludzkie losy na tle wydarzeń historycznych, etnograficzny – zawiera opisy odchodzących w zapomnienie zwyczajów, i dla mnie jako osoby parającej się słowem równie ważny dialektologiczny – w narrację zostały wplecione słowa dziś już nieużywane, np. nazwy dawnych sprzętów – udowadniała wybór „Powrotów” spośród niemal stu innych publikacji dziennikarka Izabela Koba-Mierzejewska. Zwróciła uwagę na: trójdzielną budowę książki (każda jej część to inny czas historyczny), jej cechy powieści i reportażu, bohatera – ludzi i podlegającą przemianom wieś, różnorodną narrację i charakter rozdziałów, w tym poetyckiego „Widokówki z Wybrzeża”. Podkreśliła znaczenie licznych fotografii, pod którymi znalazły się podpisy, stylizacji książki na dawną i jej estetycznej szaty graficznej.

- Cieszę się bardzo i serdecznie dziękuję szanownej kapitule za dostrzeżenie walorów książki i uznanie włożonej w nią mojej pracy – zaczęła swoje wystąpienie Lucyna Janikowa. – Czas szybko ucieka, zapomnieniu ulegają dawne czasy. W „Powrotach” pragnęłam przynajmniej w zarysie zachować od zapomnienia wieś polską na Mazowszu płn. w ubiegłym stuleciu, jej rzeczywistych mieszkańców, ich gospodarstwa, życie, pracę, obyczaje, zarówno przed wojną, jak i w ponurych latach okupacji niemieckiej, a następnie zniewolenia komunistycznego. Starałam się ukazać odradzające się życie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej i rozwój oświaty dla młodzieży wiejskiej – wyjaśniła swój zamysł autorka. Wyznała, że pracując jako nauczycielka czuła się szczęśliwa, gdyż „mogła wpływać na kształcenie umysłów i charakterów” młodzieży, a teraz od wielu lat przebywa na emeryturze.

- Moje pisanie jest niejako przedłużeniem mojej czynnej pracy zawodowej i społecznej. Jest pasją. Wynika z wewnętrznej potrzeby, potrzeby serca. Jest kontaktem ze społeczeństwem i moimi bliskimi, dla których piszę. Pragnę, by moje publikacje służyły młodemu pokoleniu Polaków, by tworząc teraźniejszość, nie zapominali o przeszłości, o swych korzeniach, o wspaniałych, pracowitych, dzielnych naszych przodkach, babciach i dziadkach, ich wysiłkach i trudzie, dzięki którym nasze dzisiejsze życie jest łatwiejsze – powiedziała Lucyna Janikowa.

Zauważyła, że nagroda dla jej książki „Powroty” przypadkowo stała się jej powrotem nie tylko do dawnych lat, ale i do redakcji „TC”, z którą od 1985 r. przez ponad 15 lat współpracowała. Podziękowała za umożliwienie współpracy redaktorowi naczelnemu, a sekretarkom za przepisywanie jej rękopisów na maszynie. Podziękowała córce Joannie i synowi Wojciechowi za pomoc w wydaniu książki, a wszystkim zebranym za przybycie na spotkanie.

Ze wzruszeniem odebrała z rąk Ryszarda Maruta statuetkę i kwiaty. Wzruszenie ogarnęło Lucynę Janikową także na widok wychowanków, którzy wyrazili radość, iż w książce został upamiętniony ich pobyt w szkole w Gołotczyźnie. Nagrody gratulowali autorce „Powrotów” m.in. jej córka Joanna Iwanicka, wnuk Piotr Janik, wicestarosta Andrzej Pawłowski, laureatka Wykrzyknika Jadwiga Paprocka, prezes TPD, przyjaciel, sąsiad z Sońska Wojciech Kantorowski, muzyk Andrzej Kaluszkiewicz, grono bibliotekarzy, literatów, muzealników. 

Wręczeniu nagrody towarzyszyła wystawa książek Lucyny Janikowej, artykułów dotyczących „Powrotów” i poprzednich książek nagrodzonych w konkursie „Liber Mazovia”, którą opisała Barbara Bielasta, kierownik Biblioteki Regionalnej.
Spotkanie zakończyło się długą rozmową, podczas której padały pytania z sali m.in. o znajomość Lucyny Janikowej z Reginą Zienkiewiczową, bohaterką pierwszej jej książki, kluby 4H, wywózkę na okopy, artykuły w prasie, działalność w TPD i organizację dziecińców letnich, zrealizowane plany, źródła siły do aktywności zawodowej. Lucyna Janikowa przyznała, że pracuje nad kolejną książką - dla najmłodszych. Usłyszała deklarację z ust wicestarosty Andrzeja Pawłowskiego, że powiat pomoże w jej wydaniu.
„Powroty” to pierwsza nagrodzona przez kapitułę „Liber Mazovia” książka, której autorką jest kobieta, a statuetka po raz pierwszy pojechała na wieś.
IK


Lucyna Janikowa – emerytowana nauczycielka w Zespole Szkół Rolniczych im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, pracę rozpoczęła 68 lat temu w Powiatowym Biurze Rolnym. Angażowała się w działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Pisała artykuły do gazet, m.in. do „TC” i „Gazety Sołeckiej”, prasy oświatowej i rolniczej. Otrzymała wiele odznaczeń i medali, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyż AK (w czasie okupacji należała do Wojskowej Służby Kobiet jako żołnierz NSZ-AK), tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel RP” oraz nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego za 2005 rok. Jest autorką opowieści biograficznych o Reginie z Rajkowskich Zienkiewiczowej „Nieodrodna córka”, Aleksandrze Bąkowskiej „Z buntem przez życie” i Stanisławie Borodziczu „Pułkownik Wara”. „Powroty” to jej czwarta publikacja. 

Fot. Bolesław Prus