Tygodnik Ciechanowski

Środa, 20 lutego 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Bogumiła Stachowiak

A A A poleć znajomemu drukuj stronę

Bogumiła Stachowiak dołączyła do klubu „Wykrzyknika TC”

Poetka, pamiętnikarka, animatorka życia kulturalnego i społecznego Bogumiła Stachowiak odebrała z rąk redaktora naczelnego „Tygodnika Ciechanowskiego” Ryszarda Maruta statuetkę „Wykrzyknika TC '2011”.

Bogumiła StachowiakWyróżnienie to przyznawane jest przez dziennikarzy tygodnika osobom pracującym dla swoich społeczności, które jednocześnie nie zabiegają o rozgłos. Uroczystość odbyła się w filii działdowskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie podczas Biesiady Poetyckiej, na która przybyli twórcy z północnego Mazowsza.

Bogumiła Stachowiak w Burkacie, odległym 6 km od Działdowa, mieszka od dzieciństwa. Z domu Smolicz - często podkreśla swoje wschodnie korzenie wywodzące się z ziemi nowogródzkiej. Tu, w Burkacie, chodziła do pierwszych szkół, stąd docierała do Technikum Ekonomicznego w Działdowie. Stąd udawała się na studia – do Studium Bibliotekarskiego w Olsztynie. Pracę w filii Biblioteki Gminnej w Działdowie rozpoczęła w 1966 r. Pozostała tu na długie 46 lat, pełniąc funkcję kierownika placówki. Znana jest jako animatorka miejscowego życia kulturalnego. Pozazdrościła ciechanowskiemu środowisku twórczemu, z którym od lat pozostaje związana i stworzyła Burkackie Biesiadowanie, znane działdowskiej społeczności i w środowisku twórczym Mazowsza. Spotkania te inicjowała nie tylko w Burkacie, ale także w innych wioskach – Filicach, Kurkach, Turzy Wielkiej czy Ruszkowie. Spotykali się na nich nie tylko poeci z wielu środowisk, ale przychodzili posłuchać wierszy także 

Galeria

Wykrzyknik „TC” - wyróżnienie dziennikarzy „Tygodnika” otrzymują ludzie, którzy pracują dla naszej społeczności, nie zabiegając o splendor i popularność. W ciszy i bez rozgłosu robią „swoje”. Przypomnijmy – w latach minionych „Wykrzyknik” trafił do: Stanisława Antośkiewicza (organizator koncertów), Agaty Pietras (kierownik ośrodka dla bezdomnych „Wzajemnie Potrzebni” w Janowie w gminie Pomiechówek), Piotra Wlizło (animator kultury z Żuromina) i Janusza Konerbergera (przedsiębiorca z Nasielska działający na rzecz osób niepełnosprawnych), bibliotekarki i regionalistki z Ciechanowa Barbary Bielastej, Mirosławy Krysiak, historyka i regionalistki z Płońska oraz Bogdana Mroziewicza, prezesa OSP w Pułtusku.