Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Szanowny Kandydacie zapoznaj się z cennikiem ogłoszeń wyborczych w ,,TC" i zaprezentuj swój program. Zapraszamy Państwa do biura ogłoszeń ,,TC", Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 23 672 44 96, e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com

Regulamin

Regulamin

funkcjonowania serwisu ogłoszeniowego Tygodni Ciechanowski online

http://tc.ciechanow.pl

1. ZASADY OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa zasady publikacji ogłoszeń na portalu tc.ciechanow.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest Tygodnik Ciechanowski. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Ściegiennego 2.
2.Publikacja ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę możliwa jest jedynie poprzez Formularz ogłoszeniowy. Przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych na portalu nie wymaga rejestracji i logowania.
3.Ogłoszeniodawca ma możliwość zamieszczenia ogłoszeń w następujących kategoriach: Budowlane, Motoryzacyjne, Nieruchomości, Usługi, Nauka, Praca, Rolnicze, lekarskie, Sprzedam, Kupię.
4.Opłaty za nadanie ogłoszenia wynikają z cennika opłat wnoszonych zgodnie z instrukcją.

2. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
1.Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.
2.Treść ogłoszeń wprowadzanych na portal tc.ciechanow.pl powinna być zgodna z normami prawno–etycznymi obowiązującymi w Polsce.
3.Zabrania się umieszczania ogłoszeń naruszających prawa osób trzecich oraz uznanych za społecznie niewłaściwe lub naruszających dobre obyczaje.
4.Właściciel portalu może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, którego profil jest niezgodny z profilem portalu , który mógłby zaszkodzić wizerunkowi portalu oraz ogłoszeń wskazanych w punktach poprzednich.
5. Właściciel portalu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych innym osobom lub instytucjom. Może być jednak zobowiązany do wydania informacji o użytkowniku, w tym szczególnie informacji i adresie IP na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3. PROCEDURA ZAMIESZCZANIA I USUWANIA OGŁOSZEŃ
1.Zamieszczenie ogłoszenia następuje poprzez wybór opcji Dodaj Ogłoszenie i wypełnienie rubryk niezbędnych do publikacji ogłoszenia na portal.
2.Zamieszczanie ogłoszeń w Dziale Nieruchomości przez pośredników biur nieruchomości, firm deweloperskich, spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS wymaga podpisania umowy o współpracy na warunkach określonych ofertą dla tych firm. Oferty zamieszczone przez przedstawicieli tych firm jako indywidualnych użytkowników będą usuwane.
3.Zamieszczanie ogłoszeń w Dziale Motoryzacja przez autokomisy, pośredników w handlu samochodami używanymi oraz salony samochodowe wymaga podpisania umowy o współpracy na warunkach określonych ofertą dla tych firm. Ogłoszenia zamieszczone przez przedstawicieli tych firm jako indywidualnych użytkowników będą usuwane.

4. Ogłoszenie na portalu widoczne jest przez 7 dni. Po tym czasie można je przedłużyć na kolejne 7 dni ponownie wypełniając formularz ogłoszeniowy i wnosząc opłatę zgodnie z instrukcją.

4. REKLAMACJE
1.W przypadku zamieszczenia przez portal ogłoszenia niezgodnego ze zgłoszeniem przez Użytkownika ma on prawo reklamowania usługi w ciągu 14 dni od pojawienia się ogłoszenia na portalu.
2.Właściciel portalu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji natychmiast po jej otrzymaniu.
3.W razie uwzględnienia reklamacji, użytkownik jest uprawniony ponownego opublikowania na stronie tc.ciechanow.pl ogłoszenia w prawidłowej formie i wersji – w nowo ustalonym terminie.
4.W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00 pod numer telefonu 23 672 34 02 ub na adres mailowy: tygciech@gmail.com