Tygodnik Ciechanowski

Wtorek, 25 lutego 2020

  • Zmiany w ciechanowskiej delegaturze WIOŚ

    14.10.2019 21:30:00

    Mazowiecki inspektor ochrony środowiska w Warszawie powierzył Małgorzacie Pałce pełnienie obowiązków kierownika ciechanowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

    Czytaj dalej