Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 22 lutego 2020

  • Nowe plac zabaw

    02.01.2019 14:00:00

    Urządzenia zabawowe oraz siłowe stanęły przy ul. Księcia Konrada II, gdzie wcześniej teren został ogrodzony i przygotowane zostało podłoże. Urządzenia zabawowe zamontowano także przy ul. Komunalnej.

    Czytaj dalej