Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 05 czerwca 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Podzielone fundusze dla organizacji pozarządowych

04.01.2019 16:00:00

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2019 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w zakresie oświaty, edukacji i wychowania oraz rozwoju sektora pozarządowego.

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży; organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych. Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 49 000 zł Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo) – 49 000 zł Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 15 000 zł Klub Sportowy ZAMEK – 21 000 zł Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 10 000 zł Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 125 000 zł Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 16 000 zł Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 65 000 zł Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna) – 39 000 zł Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 48 500 zł Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA – 36 000 zł Klub Pływacki Ciechanów – 24 000 zł Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo) – 8 000 zł Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 32 000 zł Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA - 91 000 zł Ciechanowski Klub Bokserski – 8 000 zł Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy) – 4 000 zł APC Ciechanów – 7 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.

Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 28 000 zł

Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2 445 zł Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 30 000 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej:

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych. Polski Czerwony Krzyż – 6 000 zł „Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych” Fundacja Bank Żywności – 39 000 zł „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa”

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 26 000 zł „Uniwersytet Trzeciego Wieku” Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 5 000 zł „Darmowe treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla mieszkańców Ciechanowa” Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 4 000 zł „Program aktywności ruchowej – rozwój poprzez ruch”

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 25 000 zł „Nasz Drugi Dom – TPD” Towarzystwo Walki z Kalectwem – 10 000 zł „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych” Mazowieckie Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem” – 5 000 zł „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych”

Zadanie III. Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Polski Czerwony Krzyż – 7 000 zł „Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwonokrzyskiej” Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 9 000 zł „JUMPit fitness na trampolinach i nie tylko” Stowarzyszenie KRAVER – 4 000 zł „Pierwszy Ciechanowski Kurs Tabaty” Fundacja Bank Żywności – 5 000 zł „Promocja i profilaktyka zdrowia poprzez edukację kulinarną” Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA – 5 000 zł „Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”

Zadanie IV. Organizacja działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci autystycznych i ich rodzin oraz dzieci z zespołem Downa.

Stowarzyszenie Autentyczni – 30 000 zł „Zaświeć się na niebiesko – obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie połączone z konferencją” Stowarzyszenie Tęczowy Świat – 20 000 zł „II ciechanowski zlot rodzin z zespołem Downa i Gala Niepełnosprawności”

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – 5 000 zł „Wydanie albumu autorstwa Zofii Humięckiej Waldemar Wołk – Karaczewski nasz Denseur Noble” Stowarzyszenie Muzyczne Chór VICTORIA – 3 000 zł „Koncert Chóru Victoria z okazji Święta Niepodległości” Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 3 000 zł „Rodzinne Mikołajki 2019” Związek Literatów na Mazowszu – 4 000 zł „XXIV Ciechanowska Jesień Poezji wraz z XXXI Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim O Laur Opina” Mazowiecka Chorągiew ZHP. Hufiec ZHP Ciechanów – 5 000 zł „Rówieśnik Niepodległej. Gawęda o ciechanowskim harcerstwie”

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 6 000 zł „Czwartkowe wieczory z poezją” Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 7 000 „I Ciechanowskie Święto Kobiet” Stowarzyszenie Psychoart – 5 500 zł „Fantastyczna Azja” Stowarzyszenie Psychoart – 15 000 zł „Psycho Art FEST” SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 6 000 zł „Czwarte Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka”

Zadanie III. Promocja dorobku artystycznego poprzez prowadzenie form edukacji kulturalnej i ekspresji artystycznej. Instytut Witkacego – 13 000 zł „Realizacja artystycznych przedsięwzięć Teatru EXODUS” Stowarzyszenie Sine Nomine – 22 000 zł „Realizacja programu muzycznego dla mieszkańców Ciechanowa” Stowarzyszenie pro Musica Scholarium – 8 000 zł „Obchody Roku Moniuszkowskiego z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora”

Zadanie IV. Podejmowanie działań sprzyjających integracji europejskiej. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 10 000 zł „V ciechanowski plener malarski Malowniczy sierpień”

Zadania w zakresie oświaty, edukacji i wychowania:

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIKUS – 4 000 zł Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 8 000 zł Szkolny Klub Sportowy TRÓJKA – 15 000 zł Uczniowski Klub Sportowy SPRING – 3 000 zł Ciechanowski Klub Modelarski – 4 000 zł

Zadania w zakresie rozwoju sektora pozarządowego:

Zadanie I. Wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości. Mazowiecka Izba Gospodarcza – 7 000 zł „Spotkania networkingowe – Wspólnie łatwiej z MIGiem”

Zadanie II. Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja wolontariatu. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat – 12 000 zł „Gala wolontariatu i wsparcie NGO w prowadzeniu działalności wolontariackiej” Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie – 3 000 zł „Dziecko i jego najlepszy przyjaciel pies”

Zadanie III. Opieka nad zwierzętami. Stowarzyszenie Pies i Spółka – 5 000 zł „Wspieramy ciechanowskie koty miejskie” Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie – 5 000 zł „Nasze staruszkowo”

autor: UM Ciechanów

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz