Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 06 czerwca 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Zwolnienie z podatku za miejsca pracy

28.02.2019 11:00:00

Pomoc dla przedsiębiorców zakłada uchwała przyjęta na dzisiejszej sesji Rady Miasta. To forma wsparcia dla realizujących na terenie Ciechanowa nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy.
Uzyskanie prawa do zwolnienia uzależnione jest od liczby miejsc pracy powstałych w związku z nową inwestycją. W zależności od tej liczby zróżnicowano progi dostępności zwolnienia. Zwolnienie przysługuje na okres: 1 roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 2 miejsca pracy; 2 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy; 3 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy; 4 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy. Jak informuje Urząd Miasta, zwolnienia dotyczą nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków lub ich części bądź budowli lub ich części. Ubiegając się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji do organu podatkowego zgłoszenie o zamiarze skorzystania z pomocy de minimis. Szczegóły dotyczące zasad, terminów oraz wymaganych dokumentów przedstawione zostaną w przedmiotowej uchwale, która zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej po jej wejściu w życie. Informacji udziela Wydział Podatków i Opłat (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 15, tel. 23 674 92 28).

autor: RN

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz