Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 06 czerwca 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Budżet obywatelski 2020 - wyniki

07.10.2019 16:00:00

W 2020 roku w Ciechanowie zrealizowanych zostanie 10 projektów osiedlowych oraz 9 projektów ogólnomiejskich: 6 „twardych” i 3 „miękkie”. Koszt zakwalifikowanych do realizacji projektów wynosi ponad 2 mln zł.

Jeżeli chodzi o projekty ogólnomiejskie, największą popularność wśród mieszkańców zyskał projekt dotyczący zakupu i posadzenia na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący rewitalizacji i zagospodarowania terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – kąpieliska „Krubin”.

Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich” zrealizowane zostaną trzy: wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów, Bezpieczna ciechanowianka – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet oraz wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP.

Największą liczbę głosów spośród projektów osiedlowych zdobył projekt: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” przy ul. Wyrzykowskiego 4 (osiedle „Śródmieście”).

Jak informuje urząd miasta, na projekty do ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 ważne głosy oddały 5902 osoby.

Nie zostanie zrealizowany projekt na osiedlu: „Aleksandrówka” (brak realizacji wynika z braku wymaganej w regulaminie ilości minimum 200 ważnych głosów) i „Kargoszyn” (nie zgłoszono żadnych projektów).

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE   

ALEKSANDRÓWKA II

1. Nowe oblicze placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Ciechanowie (ul. Gwardii Ludowej 12). Doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia. Montaż m.in. zestawów sprawnościowych, bujaka, zestawów dla maluchów oraz elementów edukacyjnych: kółko i krzyżyk, sklepik, stolik do gry w szachy. Pomysłodawca: Łukasz Kacprzak Koszt: 99 036,50 zł  

BLOKI

1. Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 29. Budowa ok.10-12 nowych miejsc parkingowych wraz z miejscem dla niepełnosprawnych, przy zachowaniu istniejącego w tym obszarze drzewostanu. Pomysłodawca: Mariusz Grodecki Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE

1. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesołej. Utworzenie na placu zabaw nawierzchni poliuretanowej. Pomysłodawca: Rafał Porębski Koszt: 100 000 zł  

PŁOŃSKA

1. Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta. Wykonanie ogrodzenia, bezpiecznej nawierzchni z piasku, montaż urządzeń do zabawy oraz uporządkowanie istniejących urządzeń siłowych. Pomysłodawca: Lena Koniecka, Przemysław Szymański Koszt: 100 000 zł  

PODZAMCZE

1. Opracowanie projektów modernizacji ul. Rycerskiej i Zagłoby. Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej wykonanie infrastruktury drogowej: jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia. Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski Koszt: 100 000 zł

  POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

1. Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w północnej części bloku nr 13. Budowa ok. 29 miejsc parkingowych z kostki brukowej, w tym miejsca dla niepełnosprawnych oraz wykonanie fragmentu chodnika, utwardzenie miejsca pod śmietniki i naprawa istniejącej nawierzchni asfaltowej. Pomysłodawca: Karolina Lewandowska Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE

1. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie. Usunięcie starych i zniszczonych zabawek oraz montaż w ich miejsce nowych urządzeń zabawowych, m.in. zestawu integracyjnego, domku, sprężynowca. Pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska Koszt: 94 290,57 zł

SŁONECZNE

1. Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie. Zakup działki i utworzenie na niej boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej oraz wyposażenie boiska w 2 bramki do piłki nożnej, dwa kosze do koszykówki, 2 słupy do badmintona. Pomysłodawca: Emil Świszcz Koszt: 100 000 zł  

ŚRÓDMIEŚCIE

1. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie (ul. Wyrzykowskiego 4). Wyposażenie placu zabaw w urządzenia spełniające również potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Montaż m.in. karuzeli, zjeżdżalni, drabinek. Pomysłodawca: Anna Jankowska Koszt: 99 760 zł  

ZACHÓD 1.

Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie. Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul.: Solskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego, Ostrewy – stworzenie tam kącika rekreacyjno-zabawowego i sportowego z oświetleniem, elementami małej architektury oraz nowymi nasadzeniami. Pomysłodawca: Edyta Rzepińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski Koszt: 99 910 zł  

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE PROJEKTY TWARDE

1. Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom z niepełnosprawnościami. Montaż na istniejących placach zabaw urządzeń integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: instalacja 2 huśtawek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 9 bujaków, 2 karuzel i 11 piaskownic. Pomysłodawca: Jadwiga Paprocka, Krzysztof Sękowski Koszt: 200 000 zł

2. Wodne tory przeszkód na ciechanowskich kąpieliskach. Budowa na basenie odkrytym wodnego toru przeszkód: Aquatrack i Kids Run. Możliwa również instalacja na krytej pływalni lub kąpielisku Krubin. Pomysłodawca: Teresa Kamińska Koszt: 90 097,54 zł

3. Drzewa dla Ciechanowa. Zakup i posadzenie na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew: lip, klonów, wiązów i dębów. Pomysłodawca: Ewa Nadaj Koszt: 200 000 zł

4. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – III etap Instalacja kamer z podłączeniem do miejskiego monitoringu, montaż 8 słupów oświetleniowych, zestawu zabawowego, budowa pomostów widokowych, montaż elementów małej architektury przy ciągach pieszych. Projekt zakłada również wynajem kontenera sanitarnego od kwietnia do października. Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski Koszt: 200 000 zł

5. „Kwiecisty Ciechanów”. Założenie łąk kwietnych na terenie działek miejskich o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha. Pomysłodawca: Paweł Malinowski Koszt: 200 000 zł

6. Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży. Zakup narzędzi i materiałów niezbędnych podczas zajęć w klubie modelarskim. Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski Koszt: 50 000 zł

PROJEKTY MIĘKKIE

1. Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP. Dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych, udziału w turniejach przygotowawczych drużyny, udziału zawodników w rozgrywkach oraz zakup odzieży sportowej. Objęcie wsparciem stowarzyszenia SCKS JURAND oraz Klubu UKS NIKE. Pomysłodawca: Piotr Serbista Koszt: 30 000 zł

2. Bezpieczna ciechanowianka 5.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia. Przeprowadzenie kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet, którego celem jest podniesienie sprawności fizycznej uczestniczek, poprawa stanu zdrowia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej pomocy. Pomysłodawca: Michał Rząsiński Koszt: 30 000 zł

3. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów. Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych, promocją, zakupem strojów, piłek i akcesoriów do gry i treningów oraz obsługą administracyjną oraz opieką trenerów. Pomysłodawca: Artur Kaczyński Koszt: 30 000 zł

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz