Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 04 czerwca 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php
fot. K. Kowalski
fot. K. Kowalski

Za funkcjonowanie szkół odpowiadają dyrektorzy

23.10.2019 08:00:00

Rozmowa z Jackiem Zawiślińskim, dyrektorem ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

- Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że nauczyciele „zaczynają bezterminową akcję protestacyjną, polegającą na wykonywaniu tylko tych czynności, tych zadań, tych obowiązków, które po pierwsze mieszczą się w 40-godzinnym wymiarze pracy nauczyciela, a po drugie, które są opisane w przepisach prawa oświatowego". (…) Co taka akcja protestacyjna oznacza dla uczniów i ich rodziców?

- ZNP nie przekazuje nam informacji o rzeczywistym zainteresowaniu nauczycieli udziałem w strajku włoskim. Nie musi tego robić, gdyż stroną sporu nie jest kurator oświaty, tylko dyrektor placówki jako pracodawca. Natomiast z danych publikowanych przez prasę na początku października wynika, że za tzw. strajkiem włoskim na Mazowszu opowiedziało się około 10 tysięcy nauczycieli. Źródłem tej informacji jest Gazeta Wyborcza Stołeczna z 3 października 2019 r. i artykuł „Szkoła nam zubożeje” autorstwa M. Zubik. Biorąc pod uwagę, że w województwie mamy około 100 tysięcy nauczycieli, oznacza to, że protest wspiera tylko 10 proc. pedagogów. Podejrzewam, że w naszym regionie jest podobnie. Jeśli więc w ogóle do protestu dojdzie, to obecne przesłanki wskazują, że będzie on raczej marginalny. Mam nadzieję, że sytuacja ta nie będzie negatywnie wpływać na proces edukacyjny uczniów.

- A co protest w tej formie oznacza dla dyrektorów szkół?

- Za organizację pracy w szkole odpowiada dyrektor. Jednym z zadań dyrektora jest zapewnienie warunków organizacyjnych odpowiednich do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, a także relacji interpersonalnych zapewniających społeczności szkolnej poczucie bezpieczeństwa i klimat służący efektywności procesów edukacyjnych. Jeśli nawet doszłoby do strajku włoskiego to myślę, że przy jego ograniczonej skali dyrektorzy poradzą sobie z tym zadaniem.

Cały wywiad w papierowym wydaniu „TC” z 22 października.

autor: K. Kowalski

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz