Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 28 maja 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Od 25 maja: otwarcie dla klas 1-3

23.05.2020 10:00:00

Od 25 maja miejskie szkoły podstawowe będą ponownie otwarte dla dzieci klas I-III. Zajęcia będą się odbywały w nowym reżimie sanitarnym i organizacyjnym. Prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Tak samo, jak w przypadku dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w Ciechanowie przeprowadzono bezpośrednie konsultacje z rodzicami.

Jak informuje urząd miasta, placówki w Ciechanowie skonsultowały telefonicznie z rodzicami realne potrzeby związane z uruchomieniem opieki od 25 maja. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi w klasach I-III wyraziło na ten moment 99 rodziców.

Zgodnie z wytycznymi rządu – zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlice) wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele.

Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych w miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. Organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar będą uwzględniały proporcję uczniów pozostających pod opieką w szkole i tych uczących się w domu. Maksymalna ilość dzieci w grupie to 12.

Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba ta może zostać zwiększona, ale nie więcej niż o 2 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie będzie uwzględniany także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz