Tygodnik Ciechanowski

Środa, 28 lipca 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl

Powiat Żuromin

A A A poleć znajomemu drukuj stronę

Zamieszanie wokół planów

23.07.2020 09:27:00

Żuromiński magistrat przystąpił do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wiejskich w gminie. W sesji na ten temat uczestniczył m.in. inwestor, a jednocześnie radny miejski – Zbigniew Sochocki, który chce koło wsi wybudować składowisko kurzych odchodów.

Podczas sporządzania takich planów do urzędu napływa mnóstwo wniosków, które, w zależności od ich zasadności, są rozpatrywane przez burmistrz Anetę Goliat pozytywnie lub negatywnie (od decyzji tych można się odwołać). Podczas uchwalania przystąpienia do sporządzenia planów dla części gminy, wiceburmistrz Michał Bodenszac odczytywał na głos przyjęte i odrzucone wnioski. Na sali obecny był radny Zbigniew Sochocki, który składał trzy wnioski. Obok Olszewa chciał wybudować płytę, na której składowany byłby odpad z ferm drobiu. Burmistrz odrzuciła ten wniosek. Michał Bodenszac wyjaśnił, że wniosek kłóci się bezpośrednio z polityką gminy. Zapowiedział on, że zostaną wprowadzone zmiany tak, aby umożliwić właścicielowi fermy budowę obiektu bezpośrednio przy kurniku lub na działce odrębnej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie (naprzeciwko, po drugiej stronie drogi).

– Urbaniści po prostu nie znają zasad hodowli od strony weterynaryjnej, sanitarnej. Odpad z hodowli przenosi się na jak największą odległość. Nie jest to odległość znacząca, także absolutnie instalacja nie powinna się znajdować przy fermie – odpowiedział wiceburmistrzowi radny – inwestor Zbigniew Sochocki.

Więcej na ten temat w aktualnym wydaniu żuromińskim TC.

autor: kuj

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz