Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 05 sierpnia 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl
fot. szpital w Ciechanowie
fot. szpital w Ciechanowie

Nowoczesna diagnostyka ciechanowskiej kardiologii

30.09.2020 09:30:00

Ciechanowski oddział kardiologiczny wdrożył nowoczesną diagnostykę w leczeniu choroby wieńcowej. Stosuje się tu dwie metody. Dla poprawy oceny istotności zwężenia, konieczne bywają pomiary parametrów przepływu krwi przez zwężone naczynie – które umożliwia metoda FFR. Ocena FFR opiera się na pomiarach ciśnienia bezpośrednio w tętnicach wieńcowych. Uzyskane wyniki decydują o wyborze metody leczenia.
Zabiegi angioplastyki wieńcowej, które są rutynowo wykonywane w Oddziale Kardiologicznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, dotyczą chorych z zawałem serca oraz ze stabilną chorobą wieńcową. Nie każde zwężenie wymaga leczenia interwencyjnego - większość zwężeń należy leczyć farmakologicznie. Jednocześnie, część łagodnych angiograficznie zmian, może istotnie upośledzać napływ krwi do mięśnia sercowego, co pogarsza codzienne funkcjonowanie pacjenta i zwiększa ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego. - Badanie IVUS jest badaniem obrazowym opartym o ultradźwięki, czyli dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości. Dzięki wprowadzeniu niewielkiej sondy ultrasonograficznej do wnętrza tętnicy, możliwe stało się precyzyjne uwidocznienie tętnic o średnicy nawet 2 mm – podkreśla przeprowadzający zabiegi dr n. med. Przemysław Kwasiborski. Jak informuje szpital, ocena w IVUS, pomaga operatorowi oszacować wymiary leczonego naczynia oraz nasilenie zmian miażdżycowych. W przypadku leczenia zabiegowego, operator może natychmiast zobrazować wynik zabiegu, co daje możliwość poprawy, gdy efekt jest niezadowalający. - Obie metody diagnostyczne rozszerzają możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Ciechanowskiej Kardiologii. Ciągłe zwiększenie oferty terapeutycznej oraz podnoszenie kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego, przyczynia się do utrzymania najwyższego standardu opieki jaki oferujemy pacjentom Północnego Mazowsza – informuje dr Paweł Król, koordynator Oddziału Kardiologicznego. Pierwsze zabiegi IVUS/FFR w ciechanowskim szpitalu, zostały przeprowadzone przez dr n. med. Przemysława Kwasiborskiego z zespołem lekarzy, pielęgniarek i techników 16.09.2020r., kolejne w dniu 29.09.2020r. Pacjenci, w tym chory po zabiegu poszerzenia pnia lewej tętnicy wieńcowej już następnego dnia, w bardzo dobrym stanie zdrowia, zostali wypisani do domu.

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz