Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 23 stycznia 2021

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Będą konsultacje w sprawie SP w Kliczewie

11.01.2021 10:00:00

W porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie pojawił się projekt uchwały o zamiarze reorganizacji SP w Kliczewie Dużym. To miała być druga próba samorządu przekształcenia ww. placówki w filię. Radni jednak nie wyrazili takiej zgody – na razie.

Na wiosnę żuromiński magistrat starał się o przekształcenie Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym w szkołę filialną Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie. Decyzję tę, w związku z trudnymi finansami gminy, zaaprobowali wówczas także radni. Tak jak w przypadku wielu szkół, reorganizacja została zablokowana przez sprzeciw rodziców uczęszczających do placówki dzieci.

Nie od dziś wiadomo, że zdanie rodziców jest wiążące dla kuratorium, a wbrew ich woli nie zostanie wydana decyzja ani o reorganizacji, ani o likwidacji.

Kiedy kolejny projekt uchwały w tej sprawie pojawił się podczas sesji 22 grudnia ub.r., radny Andrzej Staroń skierował do radnych prośbę o jej „odsunięcie”. W zamian zaproponował przeprowadzenie w tej miejscowości konsultacji społecznych, które dadzą radnym obiektywny obraz tego, w jaki sposób mieszkańcy postrzegają całą sprawę.

- Drugie podejście do problemu, wymaga od nas lepszego przygotowania – zwrócił się do kolegów i koleżanek z rady Andrzej Staroń. Radny podkreślał, że aspekt finansowy to nie wszystko, ponieważ nie przekona on rodziców.

Kierowniczka Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji Sportu i Zdrowia Bożena Fijałkowska zauważyła, że w obecnym stanie epidemiologicznym będzie trudno przeprowadzić konsultacje, a do 28 stycznia magistrat ma czas, aby poinformować o sprawie kuratorium. Poinformować należy też rodziców. Andrzej Staroń zauważył, że w sprawie biogazowni w Chamsku udało się przeprowadzić konsultacje, pomimo pandemii, i stwierdził, że w tym przypadku na pewno znajdzie się bezpieczne rozwiązanie. Radny zauważył także, iż problemem jest relokacja nauczycieli, którzy mogą stracić pracę i należy tę kwestię najpierw rozwiązać.

Bożena Fijałkowska rozdała radnym materiały dotyczące prognoz dla SP w Kliczewie Dużym na rok 2021 pod względem liczby dzieci i ściśle związaną z tą liczbą kwotą subwencji. Po przerwie Andrzej Staroń stwierdził, że jest mu przykro, iż w dyskusji na temat szkoły zabrakło osób związanych z tą instytucją, czy chociażby sołtysów, znających dobrze lokalne realia. Zauważył także, że potrzebne są spotkania. Burmistrz Aneta Goliat oponowała, twierdząc, że takie spotkania miały miejsce, a w jednym z nich uczestniczyli nawet radni. Radny Leszek Łuczkiewicz poparł Andrzeja Staronia, twierdząc, że podejmując uchwałę teraz sytuacja sprzed niemalże roku się powtórzy.

Cały artykuł dostępny jest w noworocznym wydaniu żuromińskim  "TC". 

autor: kuj

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz