Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 19 czerwca 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl

Nauczyciele: 8 lutego ruszają zapisy na szczepienia

07.02.2021 14:30:00

W poniedziałek 8 lutego ruszy rejestracja na szczepienia dla nauczycieli. Pierwsze szczepionki zostaną podane pedagogom w piątek 12 lutego. Zapisywać będą wyłącznie dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych.

Ministerstwo edukacji zapowiada, że chce jak najszybszego otwarcia wszystkich szkół i powrotu do nauczania stacjonarnego. Szansą na to są szczepionki, które chronią przed zachorowaniem, a w przypadku zakażenia – gwarantują uniknięcie ciężkich powikłań. Szczepionki są dobrowolne i bezpłatne, ale dają ochronę zbiorową tylko wtedy, gdy przyjmie je duża grupa osób.

Kto może się zaszczepić?

W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć: opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej, nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

​​​​​​ Rząd chce zaszczepić tę grupę zawodową do końca lutego. W tym przypadku wprowadzono specjalny system zgłoszeń dla tej grupy uprawnionych.

Każdy, kto będzie chciał przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19:

- zgłasza się do pracodawcy (dyrektora, kierownika placówki, w której jest zatrudniony);

- pracodawca wypełnia przeznaczony do tego celu formularz i przekazuje go do szpitala węzłowego;

- pracodawca ustala ze szpitalem węzłowym termin oraz formułę szczepienia;

- pracodawca przekazuje nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

WAŻNE! Jest ok. 600 szpitali węzłowych. Tylko w tych placówkach będą prowadzone szczepienia nauczycieli.

Rejestracja – dwa formularze Rejestracja nauczycieli na szczepienie ruszy w poniedziałek 8 lutego o godz. 8:00.

Pedagodzy będą zgłaszani przez pracodawcę za pośrednictwem dwóch formularzy. Dla pracowników żłobków oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3 dostępny będzie formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dla pozostałych uprawnionych z tej grupy – SIO, czyli System Informacji Oświatowej.

Ważne! Formularze będą wypełniane przez dyrektorów/kierownictwo placówki, którzy przekażą dane do SIO. Dzięki temu system komputerowy wygeneruje e-skierowania uprawniające do przyjęcia szczepionki.

Formularze będą dostępne dla wszystkich placówek od poniedziałku, od godz. 8:00.

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz