Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 05 marca 2021

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Powiat Ciechanów

A A A poleć znajomemu drukuj stronę

fot. K.Kujawa
fot. K.Kujawa

Glinojeck nie zwalnia tempa

21.02.2021 09:00:00

Budżet samorządu wynosi ok. 50 mln zł. Gmina kończy duże inwestycje i zaczyna kolejne. Jednym z większych wyzwań w ostatnim czasie jest modernizacja oczyszczalni ścieków, która rozpoczęła się w 2020 roku. Na zadanie udało się zdobyć 85% dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- W ubiegłym roku wydaliśmy 15% środków z budżetu na inwestycje, a więc około 7 mln zł. W granicach 60% wydatków kształtują się koszty utrzymania oświaty i pomocy społecznej – wyjaśnia Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck. Gmina coraz więcej dokłada do utrzymania szkół, w ubiegłym roku było to ponad 4 mln. zł. Jak zwraca uwagę włodarz, subwencja nie pokryła nawet podstawowych kosztów funkcjonowania oświaty. Niewielkie oszczędności przyniosła gminie likwidacja liceum.

- Środki te w znacznej mierze musieliśmy przeznaczyć na podwyżki dla nauczycieli, na które nie została zwiększona rządowa subwencja. Obecnie budynek po LO jest częściowo zagospodarowany przez szkołę podstawową, ponieważ aktualna sytuacja epidemiczna zmusiła nas do wykorzystania sal lekcyjnych w ten sposób, aby uczniowie pozostawali w swoich klasach – wyjaśnia burmistrz.

Łukasz Kapczyński zaznacza, iż pomimo pandemii i związanych z nią mniejszymi wpływami do budżetu, Glinojeck bardzo nie ucierpiał.

- Dochody nie spadły znacząco. Udało nam się spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Wsparliśmy się środkami z pożyczki, w kwocie 900 tys. zł na przebudowę ulic Ogrodowej i Parkowej, co summa summarum daje nam wynik na plusie – podsumowuje ubiegłoroczny budżet burmistrz Glinojecka.

Na przebudowę tych ulic gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne (ze środków urzędu marszałkowskiego) w wysokości 60% całości kosztów inwestycji, a więc do kasy gminy ze środków zewnętrznych trafiło 1.243.684 zł. Łączny koszt inwestycji to ok. 2,2 mln zł.

- Przebudowa ulic była oczekiwana przez mieszkańców od kilkunastu lat. Poza zmianą nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową, całkowicie wymieniono sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz deszczową – podkreśla burmistrz.

Budżet w 2020 roku zasiliły też środki z pierwszej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W drugim naborze UMiG w Glinojecku złożył 5 wniosków, niestety nie otrzymał środków na realizację żadnego z tych przedsięwzięć.

- Brak jasno określonych kryteriów przyznawania środków, zmiana reguł w trakcie trwania naboru pozwala nam sądzić, że pieniądze były przyznane uznaniowo, a nie z uwzględnieniem potrzeb samorządów gminnych. Niemniej jednak mimo braku rządowego dofinansowania, część z tych inwestycji rozpoczniemy już w roku bieżącym. Ciągle czekamy na rozstrzygnięcie trzeciego naboru, na który również złożyliśmy wnioski – nawiązuje do wyłonienia beneficjentów drugiej transzy środków z RFIL Łukasz Kapczyński.

Wśród złożonych wówczas wniosków znalazł się także ten na rozbudowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i stworzenie Centrum Integracji Zawodowej i Rehabilitacji Społecznej (na ten cel wnioskowano o 3,5 mln zł).

.

Jakich inwestycji mogą się w roku bieżącym spodziewać mieszkańcy Glinojecka? Zachęcamy do zapoznania się z planami tego samorządu, które opisaliśmy na stronie 12 aktualnego „TC”.

autor: kuj

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz