Tygodnik Ciechanowski

Środa, 03 czerwca 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Wsparcie dla pomocy

18.09.2008 15:38:30

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził pierwsze wnioski ośrodków pomocy społecznej (OPS) i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) o dotacje z Unii Europejskiej. W ramach dwóch konkursów do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 261 wniosków.

Dotyczyły one przede wszystkim aktywizacji i integracji społecznej bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. W pierwszej turze dofinansowanie otrzyma 128 wniosków na łączną kwotę ponad 21 mln zł. Będą one finansowane  z unijnego programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, OPS- y otrzymają 15 mln zł, PCPR- y – 6,3 mln zł.


Nie oznacza to jednak, że pozostałe złożone projekty zostaną pominięte. Jak wyjaśnił w komunikacie urząd marszałkowski, w obu poddziałaniach: 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” mamy do czynienia z tzw. projektami systemowymi, czyli skierowanymi do konkretnych beneficjentów – w tym przypadku ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR). Co ważne, w przypadku projektów systemowych pomocą zostaną objęte wszystkie instytucje, które złożą poprawnie przygotowany wniosek. Zaś te, które wymagały poprawek czy uzupełnień, zostaną zatwierdzone w najbliższych tygodniach.
Na ten rok urząd przewidział w sumie 32,6 mln zł na projekty POS- ów i 119,6 mln zł na projekty PCPR- ów.

Lista sfinansowanych projektów w numerze 37 TC z 28 września 2008 r.

autor: MAŁGORZATA BARWICKA

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz