Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania - konsultacje

22 października 2021 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania (ISAD – International Stuttering Awareness Day). Został on ustanowiony w 1998 roku, podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się, który odbył się w Johannesburgu (RPA), przez 4 stowarzyszenia: ISA – Światowe Stowarzyszenie Osób Jąkających się (International Stuttering Association), IFA – Światowe Stowarzyszenie Płynności Mówienia (International Fluency Association), ELSA – Europejską Ligę Związkow Jakających się (The European Leaguae of Stuttering Association) i ASHA – Amerykańskie Stowarzyszenie Mowa-Język-Słuch (American Speech-Language-Hearing Association).

Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem jąkania oraz pomoc w lepszym zrozumieniu sytuacji osób, które się z nim zmagają. W Polsce podczas trwania Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania organizowane są różnorodne spotkania i konferencje dotyczące problematyki jąkania, jak też kampanie medialne, w tym publikacje w prasie, audycje w mediach (radiu, telewizji), dyżury telefoniczne specjalistów, a także ogólnopolskie spotkania osób jąkających się. Jąkanie można porównać do góry lodowej. Tylko wierzchołek wystaje ponad powierzchnię, a więc to, co słyszymy i widzimy, podczas gdy cała jej reszta jest ukryta pod wodą – „wewnątrz”, niedostrzegalna, lecz związana z objawami jąkania. Pod „powierzchnią” znajduje się strach przed rozmową, chęć jej unikania, brak wiary w siebie, uczucie wstydu, co w konsekwencji może doprowadzić do depresji. Ta niewidoczna część góry lodowej stanowi główny element składowy całego problemu. Szacuje się, że jąka się około 60 milionów ludzi na całym świecie, w tym 1 % dorosłych i ok. 4 % dzieci. Jąkanie występuje 4-krotnie częściej u chłopców niż u dziewcząt.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie w ramach obchodów ISAD 2021, już po raz kolejny zaprasza osoby jąkające się i ich bliskich, a także nauczycieli zainteresowanych pomocą uczniom z jąkaniem, na bezpłatne konsultacje logopedyczne, które odbędą się w Poradni (ul. Wyzwolenia 10a) w dniach: 18 października 2021 r. (tj. poniedziałek) – w godz. 10.30-13.30, 20 października (tj. środa) – w godz. 8.00-10.00, 22 października 2021 r. (tj. piątek) – w godz. 9.00-12.00.

Konsultacje przeprowadzą logopedzi z Poradni: Dorota Kamińska, Elżbieta Kicińska i Joanna Skrzypczyńska. Udział w konsultacjach wymaga wcześniejszego zgłoszenia: osobiście w sekretariacie Poradni lub telefonicznie: (23) 672 26 73. Kampanię informacyjną wspiera Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, gdzie dla zainteresowanych osób dostępne będą publikacje logopedyczne dotyczące problematyki jąkania. Od 2009 roku w naszej poradni odbywają się grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci młodzieży jąkających się z terenu naszego powiatu, które prowadzi Dorota Kamińska (neurologopeda i pedagog). Zajęcia są bezpłatne, a ich uczestnicy zajęć i ich rodzice korzystają również ze wsparcia psychologicznego oraz spotkań w ramach grupy wsparcia prowadzonych cyklicznie na terenie Poradni.

DK

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl