Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 25 lipca 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl

Podpisali umowy na drogi i strażnice

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

1/20

Fot. K. Kowalski

- Subregion ciechanowski dobrze wydatkuje pieniądze z funduszy unijnych. Beneficjenci z tego regionu otrzymali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, prawie 413 milionów złotych – stwierdził marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podczas konferencji prasowej, która odbyła się 10 czerwca w Ciechanowie.

Głównym tematem konferencji było podsumowanie efektów wdrażania RPO WM w pięciu powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim pułtuskim i żuromińskim.

Po konferencji prasowej przedstawiciele kilkunastu samorządów gminnych podpisali z reprezentantami samorządu wojewódzkiego umowy w sprawie dofinansowania modernizacji dróg lokalnych i strażnic OSP.

Więcej w "TC" z 16 czerwca.