DEN w powiecie. Święto tych, którzy kształtują innych