Przyjęto 58 nowych policjantów

Na placu przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, 29 września, odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec przywitał młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych.

Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po czym trafią do jednostek macierzystych. Komendant Wojewódzki wraz z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe.

Ślubowanie złożyło 58 policjantów, w tym 15 policjantek. Nowi policjanci wypowiedzieli słowa, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Jak informuje KWP w Radomiu, teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych województwa mazowieckiego i tam pełnić będą dalszą służbę,

Po uroczystym ślubowaniu wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz oraz komendant wojewódzki policji wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Jeden funkcjonariusz został odznaczony złotym medalem, 18 otrzymało srebrne medale oraz 4 mundurowych brązowe. Nadano także medale „Za zasługi dla Policji”. Wyróżnionych zostało 30 osób, 4 otrzymały srebrne medale, 26 kolejne zostały uhonorowane brązowymi medalami.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl