Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 09 lipca 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Mała Miss, Mały Mister TC

rozpoczęcie: 03.06.2014 00:00:00, zakończenie: 06.09.2014 16:00:00

Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Mała Miss, Mały Mister” organizowany jest przez „Tygodnik Ciechanowski” z siedzibą w Ciechanowie, ul. Ściegiennego 2.
2. Konkurs rozpoczyna się 3 czerwca i trwa do 9 września br.
3. Informacje na temat konkursu dostępne będą w wydaniu papierowym „TC” oraz na stronie internetowej http://www.tc.ciechanow.pl
4. O tytuł Małej Miss i Małego Mistera mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Udział dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy kwitują odbiór nagrody w imieniu uczestnika.

II. Zasady konkursu
5. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
a) przesłać zdjęcie w terminie od 3 do 27 czerwca do godz. 16.00 wraz z oryginalnym, wyciętym z gazety kuponem zgłoszeniowym (samo zdjęcie można przysłać mailem na adres: tc@ci.onet.pl, ale oryginalny kupon trzeba dostarczyć do redakcji),
b) wypełnić kupon zgłoszeniowy, wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz dane osobowe,
c) zapoznać się z regulaminem konkursu.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie nie może mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje.
7. Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.
8. Brak akceptacji regulaminu konkursu, niespełnienie warunków określonych w pkt 4-7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika konkursu.
9. Każdej fotografii będzie nadany numer zgodny z chronologicznym napływem zdjęć do redakcji. Zdjęcia będą publikowane na łamach „TC” i na stronie internetowej pisma.
10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do tytułu Mała Miss, Mały Mister odbywać się będzie za pomocą kuponów drukowanych w gazecie oraz SMS-ów. Głosy będzie można oddawać do 18 lipca do godz. 16.00. Po tym terminie zostaną wyłonieni półfinaliści konkursu - 6 dziewczynek i 6 chłopców, którzy uzyskali największą liczbę głosów (kupony i SMS-y).
11. Zdjęcia półfinalistów zostaną opublikowane 22 lipca. Od tego dnia będzie można  głosować. Głosy oddane w eliminacjach nie liczą się. Na półfinalistów będzie można głosować za pomocą kuponów i SMS-ów do 15 sierpnia do godz. 16.00.
12. Spośród półfinalistów zostaną wyłonieni finaliści, którzy uzyskają największą ilość głosów: Mała Miss i dwie wicemiss oraz Mały Mister i dwóch wicemisterów.
13. Zdjęcia finalistów - trzech dziewczynek i trzech chłopców zostaną opublikowane 19 sierpnia i od tego dnia można na nich głosować. Liczą się tylko głosy oddane w finale. Na głosy czekamy do 5 września do godz. 16.00.
14. Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie zdjęć zwycięzców na łamach „TC” nastąpi 9 września.
15. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy i osoby wyróżnione będą powiadomieni indywidualnie.

III. Nagrody

16. Nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu otrzymają: Mała Miss i dwie wicemiss oraz Mały Mister i dwóch wicemisterów. Poza tym finaliści i półfinaliści wezmą udział w uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbędzie się we wrześniu.
17. Przewidziana jest również nagroda dla głosujących poprzez kupony i SMS-y.

IV. Postanowienia końcowe
18. Wysyłając zdjęcie do redakcji „TC” i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je do redakcji „TC” nie narusza praw osób trzecich oraz udziela „TC” nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji swojego wizerunku w wydaniu papierowym i internetowym gazety.
19. Wysyłając zdjęcie na konkurs, a tym samym akceptując regulamin konkursu, uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję „TC” opracowania zdjęć w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.
20. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
21. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników redakcji „Tygodnika Ciechanowskiego”.