Tygodnik Ciechanowski

Środa, 05 sierpnia 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Mazowiecka książka roku

rozpoczęcie: 23.02.2013 00:00:00, zakończenie: 15.03.2013 23:59:59

Konkurs na najlepszą książkę regionalną

Każdego roku w naszym regionie ukazują się nowe wydawnictwa. Są to przyczynki do historii bądź większe opracowania historyczne dotyczące północnego Mazowsza, biografie znanych postaci (tu urodzonych bądź związanych z tym regionem), pamiętniki, relacje, monografie, fotografie, dokumenty itp. Są również pozycje z zakresu literatury: opowiadania, powieści, zbiory legend.

Wydawcami są najczęściej miejscowe towarzystwa naukowe, regionalne (towarzystwa przyjaciół ziem), burmistrzowie i wójtowie, uczelnie, osoby prywatne. Ranga, zakres, warsztat autorski tych opracowań jest różny. Zazwyczaj jest to jednak jakiś przyczynek do dziejów tych ziem, mniejsze lub większe „odkrycie historyczne”, ciekawostka.

Wiele z tych książek jest nieznanych szerszemu kręgowi czytelników z Mazowsza z powodu niewielkiego nakładu, nieobecności w księgarniach i gminnych bibliotekach.

„Tygodnik Ciechanowski” od lat wspiera miejscowy ruch wydawniczy. Fakt ukazania się każdej nowej pozycji znajduje odbicie na łamach naszego tygodnika w postaci recenzji bądź notki bibliograficznej. Biblioteki naszego regionu, na czele z ciechanowską biblioteką powiatową prowadzą działy (bądź półki) regionalne, starają się zgromadzić jak najwięcej wydawnictw z tego zakresu, w tym również pozyskać książki ukazujące się poza naszym regionem. One również prowadzą akcje promocyjno-oświatowe mające na celu dotarcie do czytelników z regionalną tematyką.

W naszej redakcji chcemy najskuteczniej rozpowszechnić regionalny dorobek wydawniczy wśród czytelników. Pomoże w tym nagroda „Mazowiecka książka roku”. Gromadzimy informacje o książkach, które ukazały się w 2012 roku na północnym Mazowszu. Odwiedziliśmy biblioteki powiatowe i uczelniane, zasięgnęliśmy „języka” w lokalnych wydawnictwach i drukarniach. Sporządzona została lista wydawnictw, wciąż otwarta. 

Tą drogą zwracamy się do autorów, wydawców, zespołów redakcyjnych, bibliotek, uczelni, towarzystw naukowych i regionalnych, do wszystkich przyjaciół regionalnej książki - zgłaszajcie swoje dzieła do nagrody „Mazowiecka książka roku”.  

Na uzasadnienie (wraz z 1 egz. książki) czekamy do końca lutego br. Na początku marca najciekawszej, najbardziej wartościowej książce i jej autorowi (autorom, wydawcy) przyznamy naszą nagrodę.
 

Regulamin konkursu

Redakcja "Tygodnika Ciechanowskiego" w celu dalszego wspierania regionalnego ruchu wydawniczego i popularyzacji jego dorobku oraz upowszechnia wiedzy humanistycznej i czytelnictwa ustanawia Nagrodę Mazowiecka Książka Roku, dalej zwaną „Nagrodą”.

& 1.

Nagradzane są książki, które:
1. W istotny sposób wzbogacają dotychczasową wiedzę o regionie w zakresie szeroko rozumianej humanistyki: historii, etnografii, archeologii, antropologii, etnologii, demografii, statystyki, politologii, filologii, socjologii, psychologii, fotografii.
2. Są monografiami, syntezami, wyborami źródeł, biografiami, pamiętnikami lub wspomnieniami etc. etc – pracami naukowymi lub popularnonaukowymi.
3. W swej treści dotyczą obszaru północnego Mazowsza.
4. Ukazały się w danym roku kalendarzowym (miejsce wydania nie ma znaczenia).

& 2.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres redakcji „Tygodnika Ciechanowskiego” co najmniej jednego egzemplarza książki.
2. Prawo zgłaszania tytułów do Nagrody mają: wydawnictwa, wyższe uczelnie, szkoły, stowarzyszenia społeczne, urzędy i inne instytucje, przedsiębiorstwa, osoby prywatne, a także sami autorzy publikacji.
3. Wskazane jest pisemne uzasadnienie zgłaszanego tytułu, ale nie jest to konieczne.
4. Nadesłane książki nie podlegają zwrotowi

& 3.

1. Zgłoszone prace ocenia 5-osobowe jury powołane przez redaktora naczelnego „Tygodnika Ciechanowskiego”.
2. Członkowie jury na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Jury w ocenie publikacji kieruje się następującymi kryteriami: wartość merytoryczna, zakres wykorzystanych źródeł i opracowań, sposób ujęcia tematu, zastosowane metody badawcze (pisarskie). Nade wszystko ocenia – zgodnie z par. 1 ust.1 – na ile zgłoszone na konkurs książki poszerzają (uzupełniają) dotychczasową wiedzę o regionie.
4. Decyzja jury jest ostateczna.

& 4.

1. Nagrodę przyznaje się na początku każdego roku kalendarzowego za książkę, która wyszła w poprzednim roku kalendarzowym.
2. Nagrodą jest statuetka, otrzymuje ją autor publikacji.
3. Nagrodę wręcza uroczyście redaktor naczelny „Tygodnika Ciechanowskiego” lub wskazana przez niego osoba w terminie i miejscu uzgodnionym z laureatem.
4. „Tygodnik Ciechanowski” publikuje artykuły omawiające nagrodzoną książkę, a także inne teksty, które przyczyniają się do promocji laureata.

& 5.

Regulamin Nagrody może być zmieniony. Każdorazowo czytelnicy i inne zainteresowane osoby uprzedzane są o tym na łamach „Tygodnika Ciechanowskiego”.

 

Ostatnie FotoreportażeRSS

  • MKS Ciechanów rozbił strzegowian

    Po prawie dziewięciu miesiącach przerwy, na stadionie przy 3 Maja w Ciechanowie ponownie rozegrano ligowy mecz o punkty. Zobacz galerie...

  • Liderzy już strzelają

    W ub. weekend zainaugurowały rozgrywki piłkarskie piłkarskim na północnym Mazowszu. Pierwsza kolejka ligi okręgowej wskazała czołówkę trzech zespołów, które urządziły swoim rywalom ostre strzelanie. Zobacz galerie...

  • Nagrody Zarządu Powiatu Ciechanowskiego dla twórców i animatorów kultury

    Fot. K. Kowalski Zobacz galerie...