Tygodnik Ciechanowski

Wtorek, 26 stycznia 2021

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Oni już rzucili palenie. A Ty?

rozpoczęcie: 28.05.2013 00:00:00, zakończenie: 31.08.2013 23:59:59

Do wygrania kolejne nagrody

W ubiegłym tygodniu rozdaliśmy pierwsze nagrody w konkursie „Ja też rzucam palenie”. Był to przede wszystkim sprzęt agd. Trafił do 5 osób, które przysłały SMS-a potwierdzającego zerwanie z nałogiem i wytrwały w swoim postanowieniu przez miesiąc. Opłaciło się. Wygrali podwójnie, bo przede wszystkim zrobili to dla swojego zdrowia. Ty też możesz pójść w ich ślady, bo właśnie rusza druga edycja konkursu.

Od wtorku ruszyła II edycja tego konkursu organizowanego przez Tygodnik Ciechanowski i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Współorganizatorami są instytucje, które fundują nagrody.

Tym razem do wygrania aparat fotograficzny, kijki trekingowe, karnety do gabinetu masażu, plecak turystyczny, sprzęt agd.

Na podjęcie decyzji o zerwaniu z nałogiem zainteresowani mają czas do 15 lipca. Gdy już się na to zdecydują, wystarczy przysłać jednego SMS-a (koszt 50 gorszy netto) o treści tc.juzniepale.jankowalski (zamiast jankowalski wpisujemy własne imię i nazwisko) na numer telefonu 70068.

Ten, kto zerwie z nałogiem, musi wytrwać w swoim postanowieniu co najmniej miesiąc. To wymóg formalny. Oczywiście życzymy palaczom, żeby już do końca życia pożegnali się z nałogiem, bo po co rujnować sobie zdrowie i narażać się na ogromne wydatki związane z uzależnieniem od tytoniu.

Pełen regulamin konkursu zamieszamy na naszej stronie internetowej. Można tam też znaleźć relację z pierwszej edycji konkursu. Przeczytasz o niej również w bieżącym wydaniu papierowym „Tygodnika Ciechanowskiego”.

Ci, którzy zdecydują się rzuć palenie, mają dużą szansę na wygranie nagrody, co pokazała pierwsza edycja konkursu.

Roman Nadaj 

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Tytuł: „Ja też rzucam palenie!”
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT” koordynowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
3. Organizatorzy konkursu:
a) Tygodnik Ciechanowski
b) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie,
4. Współorganizatorzy I części konkursu:
a) Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie,
b) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
c) Samorządy lokalne: Starostwo Powiatowe w Płońsku, Urząd Miejski w Żurominie, Urząd Miejski w Glinojecku, Urząd Gminy w Regiminie.

II. CELE KONKURSU:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia - wolnego od nałogu palenia tytoniu.
2. Motywowanie osób palących do zerwania z nałogiem poprzez nagradzanie ich decyzji
3. Korzyści zdrowotne uczestników wynikające z zerwania z nałogiem

III. ZASIĘG, UCZESTNICY KONKURSU , WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Konkurs obejmuje swym zasięgiem północne Mazowsze,
2. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych uzależnionych od palenia tytoniu
3. Osoba, która zdecyduje się rzucić palenie przesyła do organizatorów deklarację za pośrednictwem SMS-a. Żeby wziąć udział w losowaniu nagród, od chwili deklaracji trzeba nie palić co najmniej przez miesiąc.
4. Każdy kto zdecyduje się wziąć udział w konkursie przesyła tylko jedną deklarację   SMS-ową

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU:
1. Konkurs będzie trwał od 28 maja do 31 sierpnia 2013r

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

1. Zadania dla uczestników konkursu:
- Najważniejszym zadaniem jest podjęcie decyzji o rzuceniu palenia. Żeby w niej wytrwać    zaleca się kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub farmaceutą w najbliższej     aptece, którzy przekażą informację dotyczącą możliwości zastosować środków    wspomagających rzucanie palenia.
 - Przesłanie odpłatnego SMS-a o treści tc.juzniepale.jankowalski (zamiast jankowalski wstawiamy swoje imię i nazwisko) - na numer telefonu 70068; koszt - 50 groszy plus 23% VAt.
- Przysłanie SMS-a oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na upublicznienie danych    osobowych uczestnika, w sytuacji gdy wylosuje on jedną z nagród rzeczowych    ufundowanych przez organizatorów i współorganizatorów konkursu.
2. Sprawdzanie wiarygodności deklaracji uczestników
a) I etap - w najbliższym środowisku osoby (zakład pracy, sąsiedzi, rodzina ), która w losowaniu będzie zdobywcą nagrody zostanie przeprowadzony wywiad dziennikarski    potwierdzający fakt rzucenia palenia
b) II etap – badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu

VI. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie:
1. Roman Nadaj – redaktor „Tygodnika Ciechanowskiego”.
2. Wiesława Krawczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.
3. Izabela Kierska – dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie.

VII. ZASADY NAGRADZANIA - LICZBA LAUREATÓW

1. Losowanie nagród ufundowanych przez organizatorów i sponsorów odbywać się będzie jeden raz w miesiącu; przewidujemy losowanie minimum 1 nagrody w każdym miesiącu.
2. Nagrodą główną losowaną na zakończenie konkursu wśród wszystkich nienagrodzonych uczestników konkursu (miesiąc wrzesień) jest rower.
3. Osoby, które w losowaniu zdobędą nagrody, zostaną o terminie ich wręczenia powiadomione telefonicznie. Wręczanie nagród odbędzie się w redakcji „Tygodnika Ciechanowskiego” w obecności organizatorów i sponsorów.
4. Informacja dotycząca wręczenia nagród zostanie zamieszczona w materiale prasowym zamieszczonym w Tygodniku Ciechanowskim  i jego wydaniu internetowym
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach - nie przyznania   nagrody; np. gdyby powzięli informację, że uczestnik konkursu przysłał fałszywą   deklarację dot. decyzji rzucenia palenia.

VIII. POZOSTAŁE USTALENIA

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy