Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 29 maja 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Co wiesz o odsieczy wiedeńskiej ?

rozpoczęcie: 15.07.2013 00:00:00, zakończenie: 26.07.2013 15:00:00

Konkurs Historyczny z okazji Dnia Tradycji Rzeczpospolitej

Drogi czytelniku wystarczy przeczytać poniższy tekst aby móc odpowiedzieć na trzy pytania konkursowe.Wśród osób, które odpowiedzą prawidłowo do 26 lipca  rozlosujemy atrakcyjne nagrody w postaci 3 voucherów na pobyt w Domu Polonii w Pułtusku.

Pytania:

1. Podaj dokładną datę bitwy pod Wiedniem, na którą król Polski podążył
z odsieczą.

2. Pod czyim dowództwem walczyła koalicja sił sprzymierzonych, biorących udział w
odsieczy wiedeńskiej?

3. Podaj imię i nazwisko osoby związanej z odsieczą wiedeńską, a której nagrobek znajduje się w pułtuskiej kolegiacie.

Dzień Tradycji Rzeczypospolitej

Husaria zagości w Pułtusku

Widowisko historyczno-edukacyjne, turnieje, pokazy i prezentacja kunsztu wojsk polskich XVII wieku złożą się na program Dnia Tradycji Rzeczypospolitej, organizowanego 27 lipca w Pułtusku z okazji 330-lecia Wiktorii Wiedeńskiej. Impreza ta wpisuje się w konny rajd szlakiem króla Jana III Sobieskiego do Wiednia.

Orszak z udziałem pielęgnujących tradycję husarzy-rekonstruktorów m.in. z Podlaskiej Chorągwi Husarskiej, przejdzie po mszy św. (o godz. 13) w bazylice na teren zamku, przypominając  wymarsz chorągwi biskupa płockiego Stanisława Dąmbskiego do Krakowa. Od godz. 15 do późnego wieczora trwać będą turnieje, w tym szabli polskiej, pokazy m.in. szermierki i sprawności łuczników, oraz gry i zabawy historyczne zakończone pokazem sztucznych ogni żegnających wyruszające na bitwę rycerstwo.

Dzień Tradycji Rzeczypospolitej i towarzysząca mu wystawa na zamku pt.: „Szlakiem odsieczy wiedeńskiej”, dostępna do zwiedzania 26-29 lipca, odbywają się na pamiątkę wydarzeń sprzed 330 lat: stoczonej 12 września 1683 r. bitwy pod Wiedniem, uznawanej za jedną z 20 najważniejszych w dziejach świata.

Wówczas na pomoc oblężonej przez wojska imperium otomańskiego pod dowództwem wezyra Kara Mustafy stolicy Austrii pospieszyły wojska koalicji antytureckiej dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich i ich sojuszników, doprowadzając do oswobodzenia Wiednia i zakończenia inwazji wojsk tureckich na Europę. Zawiadamiając papieża Innocentego XI o zwycięstwie, król Jan III Sobieski napisał słynne słowa: „Venimus, vidimus et Deus vicit” („Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”). W odsieczy wiedeńskiej wzięło udział 27 tysięcy żołnierzy Rzeczypospolitej, w tym 23 chorągwi husarskich. To właśnie husaria zadecydowała o losie bitwy, okrywając się bojową chwałą i sławą najlepszej w tamtych czasach formacji konnej.

Jedną z 23 chorągwi husarskich, przypomina Jerzy Rosa, dyrektor Domu Polonii, wystawił na własny koszt biskup płocki Stanisław Dąmbski. Latem 1683 r., żegnana uroczyście, wyruszyła ona z terenu ówczesnej Diecezji Płockiej (można przypuszczać, że i z okolic Pułtuska) na miejsce zgrupowania wojsk królewskich do Krakowa. To ona przyczyniła się do Wiktorii Wiedeńskiej, zdobywając szarżą namiot Wezyra Kara Mustafy. Biskup Dąmbski przez wiele lat patronował zasłużonej w boju chorągwi. Jego następca Andrzej Chryzostom Załuski, przyszły kanclerz wielki koronny, a w tym czasie biskup kijowski, 23 grudnia 1683 r. witał uroczyście w katedrze wawelskiej wracającego spod Wiednia zwycięskiego króla Jana III Sobieskiego. Biskup Załuski został pochowany w kolegiacie pułtuskiej.

IK  

Regulamin konkursu

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie które odpowiedzą na trzy pytania związane z 330 leciem Wiktorii Wiedeńskiej. Odpowiedzi należy wpisać w kupon umieszczony w numerze 29 Tygodnika Ciechanowskiego i wysłać na adres redakcji 06-400 Ciechanów ul. Ściegiennego 2 lub wysyłając SMS na numer 72068 o treści TC.WIEDEN. wpisz odpowiedzi na pytania. koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. Np; TC.WIEDEN. 1410r, Aleksander Fredro, Jan III Sobieski. Wśród osób, które odpowiedzą prawidłowo do 26 lipca rozlosujemy atrakcyjne nagrody w postaci 3 voucherów na pobyt w Domu Polonii w Pułtusku.